10 złotych zasad fińskiej edukacji:

  1. Równość wszystkich szkół - Największa szkoła liczy 960 uczniów, a ta najmniejsza 11. Wszystkie szkoły wspomagane są takimi samymi środkami – proporcjonalnie do swego rozmiaru. Prawie wszystkie szkoły są państwowe (istnieje niewielka grupa szkół w części sprywatyzowanych). Szkoły, w których rodzice płacą dodatkowe czesne opierają się na konkretnym modelu pedagogicznym (np. Montessori) i są nieco bardziej wymagające w stosunku do swoich uczniów
  2. Bezpłatny dostęp do obowiązkowej edukacji i nie tylko- W Finlandii istnieje obowiązek szkolny do 18 roku życia. Nie tylko szkoły są bezpłatne. Uczniowie nie muszą także płacić za posiłki na stołówkach, dojazd do szkoły (jeżeli szkoła jest oddalona o więcej niż dwa kilometry), za wizyty w muzeach i zajęcia dodatkowe. Bezpłatne są także książki, zeszyty, kredki, długopisy, kalkulatory. Szkoła oferuje nawet bezpłatny dostęp do laptopów oraz tabletów. Kto nie byłby zadowolony przy takim układzie?
  3. Zaufanie to podstawa - Nauczycielom i innym pracownikom oświaty trzeba ufać! – system edukacyjny proponuje pewne podstawowe wytyczne oraz ogólne zalecenia, jednak każdy pedagog stosuje metodę nauczania, która jemu wydaje się być najbardziej odpowiednia dla jego uczniów.
  4. Nauczyciel to prestiżowy zawód - Nauczyciel w Finlandii jest zawodem prestiżowym, stawianym na równi z zawodem lekarza czy adwokata. Trudno jest się dostać na studia pedagogiczne w Finlandii. Nauczyciele mają obowiązek przechodzić regularne szkolenia, w całości finansowane przez państwo. Fińscy nauczyciele pracują cztery godziny dziennie, dwie godziny tygodniowo przeznaczają na rozwój zawodowy.
  5. Kreatywne prace domowe - Fińskie szkoły dbają o rozbudzanie w dzieciach kreatywności. M.in poprzez zadawanie im ciekawych, niestandardowych prac domowych. Pracą domową może być coś, czego w szkole nie da się zrobić.
  6. Niezależność jako jedna z podstawowych wartości - Finowie uważają, że szkoła powinna przygotować dziecko do czegoś bardzo ważnego: do tego, by ułożyć sobie udane życie i by zostać niezależnym człowiekiem.
  7. Co ciekawe - Pedagodzy fińscy nie ingerują w konflikty między uczniami. W ten sposób pozwalają im przygotować się na różne ewentualności życiowe i umożliwiają rozwój zdolności skutecznej obrony.
  8. Praktyka wygrywa z teorią - Finowie mawiają: „Możemy przygotować dzieci do egzaminów lub do życia. Wybieramy to drugie” – dlatego w szkołach fińskich nie ma klasówek i sprawdzianów. Jeżeli nauczycielowi na tym zależy, może wprowadzić pewną próbną formę kontroli. Jedynym egzaminem obowiązkowym jest ten ogólny na koniec cyklu nauczania drugiego stopnia. Nikt jednak nie drży o jego rezultaty. Nikt nie wymaga od dzieci wkuwania całego materiału na miesiąc przed egzaminem; liczy się to, czego nauczyły się w czasie całego procesu.
  9. Nielegalne korepetycje? - W Finlandii płatne korepetycje nie tylko nie istnieją, ale są prawnie zakazane. Jeśli uczeń potrzebuje dodatkowej pomocy w nauczaniu, to nauczyciel ma obowiązek jej udzielić.
  10. Równość wszystkich przedmiotów - Nie ma podziału na przedmioty mniej i bardziej ważne. W Finlandii wcale nie uważa się, że matematyka jest bardziej ważna niż na przykład nauka o sztuce.