Dziś został przedstawiony 3 etap odmrażania gospodarki i powrotu do normalnego życia.

Co zostanie otwarte w najbliższych dniach?

 • Od 18 maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne w rygorze sanitarnym. Aby móc świadczyć usługi, salony powinny spełnić wymogi dotyczące bezpieczeństwa, m.in. ograniczenie liczby klientów na 1 metr kwadratowy, czy ścisłe procedury dezynfekcji i przygotowania stanowisk pracy.
   
 • Od 18 maja możliwe prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach policealnych.
   
 • Od 18 maja zostaną też poluzowane obostrzenia w branży gastronomicznej. restauracje, bary i wszystkie inne lokale gastronomiczne zostaną otwarte, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Chodzi o m.in. zachowanie odstępu 2 metrów między osobami w lokalu. Limit 4m2 na osobę.Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.Będą mogły być otwierane ogródki przy lokalach gastronomicznych.
   
 • Od 18 maja zwiększenie limitu pasażerów w komunikacji miejskiej - może być wykorzystanych 30 % miejsc.
 • Od 17 maja sprawowanie kultu religijnego (od 17 maja) - 1 osoba na 10m2

 • Od 18 maja może odbywać się sport na otwartej infrastrukturze sportowej - max. 14 osób (+2 trenerów) na terenie obiektu. Zostaną też otwarte boiska piłkarskie - max. 22 osoby (+4 trenerów), oraz mogą odbywać się zajęcia w halach sportowych

 • Od 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.
 • Od 18 maja możliwe będą m.in.:

      - działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
      - wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
      - wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
      - indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
      - wznowienie prób i ćwiczeń.

 • Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych uruchomiona zostanie możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Jednak to rodzic zdecyduje, czy dziecko pośle na zajęcia opiekuńcze.

 • - możliwość konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.
 • Od 1 czerwca będą możliwe konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

  Uwaga!
 • Przedłużony zostaje zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

 • Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!