Oto szczegóły ustawy dotyczącej bonu turystycznego 500 plus na wakacje

Bon turystyczny 500 plus: komu przysługuje?

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym, mówi, że na dziecko przysługuje jedno świadczenie w postaci bonu o wartości 500 złotych.

    "Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a oraz art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (...), czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r."

Bon turystyczny 500 plus na dzieci niepełnosprawne
Na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych.

Co trzeba będzie zrobić, by otrzymać bon turystyczny?

Żeby dostać Polski Bon Turystyczny rodzic będzie musiał wejść na stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tam się zarejestrować. Dostanie wtedy kod do wykorzystania w hotelach na terenie Polski.

Bon będzie można wykorzystać u "operatora z katalogu bazy turystycznej". Trzeba będzie go przedstawić w trakcie rezerwacji lub w momencie zakwaterowania.

"Osoby otrzymujące świadczenie z programu 500 plus będą zobowiązane do zalogowania się w systemie teleinformatycznym i potwierdzenia bądź aktualizacji danych. Po dokonaniu tej czynności bon turystyczny zostanie aktywowany i jego numer zostanie przesłany na numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do otrzymania bonu"

Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany.

Zobacz również:

Bony turystyczne będą do wykorzystania wyłącznie na wyjazdy krajowe

    "Ze względu na wymóg wykorzystania świadczenia wyłącznie na sfinansowanie usług bądź imprez realizowanych na terenie kraju, środki finansowe skierowane do rodzin z dziećmi stanowić będą istotne wsparcie dla polskiej branży turystycznej, która w dotkliwy sposób odczuła skutki pandemii"

Do kiedy będzie ważny bon turystyczny?

W projekcie ustawy zapisano, że ważność jednorazowego bonu turystycznego będzie utrzymywana do końca marca 2022 roku. Do tego czasu rodzice mogą wykorzystywać bon i - co ważne - także rodzice dzieci, które do tego dnia się urodzą.

Lista miejsc, gdzie będzie można je wykorzystać będzie opublikowana na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.

Z bonu turystycznego w wysokości 500 zł na wypoczynek krajowy dzieci i młodzieży skorzysta 6,5 mln osób - poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Koszt programu wraz z kosztami obsługi ma nie przekroczyć 4 miliardów złotych.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.