Podobnie jak inne krzewy, także róże wymagają regularnego cięcia, przede wszystkim sanitarnego. Usuwamy uszkodzone, uschnięte, przemarznięte i porażone chorobami pędy.

Dla wszystkich grup najlepszym terminem na cięcie sanitarne jest wiosna - jeszcze zanim rośliny rozpoczną wegetację. Uważnie obserwuj swoje róże i zabierz się do działania, gdy dostrzeżesz, że pąki są już nabrzmiałe i lada chwila zaczną się rozwijać. Według ekspertów, tniemy róże, gdy krzewy forsycji rozpoczynają kwitnienie. Jakiego cięcia wymagają poszczególne gatunki? Przeczytaj!

Róże wielkokwiatowe

Te najpopularniejsze z róż tniemy, by pobudzić krzew do wypuszczania nowych pędów. To na nich pojawia się najwięcej kwiatów. Przycinanie pozwala także uzyskać regularny pokrój krzewów. Grube, starsze pędy tniemy na wysokość 20-40 cm nad ziemią pozostawiając 4-6 pąków. Te cieńsze i słabsze przycinamy na wysokość 15-20 cm pozostawiając 3-5 pąków. Na całym krzewie zostawiamy 3 do 6 najsilniejszych pędów.

Radykalne cięcie sprawi, że uzyskamy duże kwiaty na długich łodygach. Gdy wykonamy delikatny zabieg, uzyskamy obfitsze kwitnienie, lecz wtedy kwiaty będą mniejsze.

Róże pnące

Przez pierwsze 2-3 lata po posadzeniu pozwalamy różom na swobodny wzrost. Cięcie rozpoczynamy w 3-4 roku uprawy. Rozpoczynany od sanitarnego cięcia pędów chorych, uszkodzonych i uschniętych. Usuwamy wyrastające z podkładki odrośla korzeniowe. Następnie korygujemy pokrój i odmładzamy krzewy.

Zobacz również:

- cięcie wiosenne wykonujemy na odmianach powtarzających kwitnienie. Pozostawiamy 3-7 najsilniejszych pędów, usuwając pozostałe. Następnie na pozostawionych pędach przycinamy wszystkie rozgałęzienia nad 2-5 pąkiem.

- cięcie letnie - po przekwitnięciu - stosujemy w przypadku odmian niepowtarzających kwitnienia. Pozostawiamy kilka najsilniejszych pędów, a wszystkie stare wycinamy u podstawy.

Róże rabatowe

Róże rabatowe odznaczają się obfitością drobnych kwiatów. Pozostawiamy 5-10 najsilniejszych pędów, pozostałe wycinając u podstawy. Pozostawione pędy delikatnie skracamy – odmiany niskie tniemy na wysokości ok 30 cm, a wysokie na 40-50 cm.

Róże pienne

Róże szczepione na pniu przypominają niewielkie drzewka, o okrągłej koronie. Cięcie wykonujemy ostrożnie, tak by uzyskać ładny pokrój krzewu. Poza usunięciem chorych i uszkodzonych pędów, wycinamy także te, które wyrosły z podkładki i korzeni. Cięcie wykonujemy nad oczkiem skierowanym na zewnątrz, co zapobiegnie w przyszłości krzyżowaniu się pędów. Kształtując koronę, przycinamy ją w zależności od tego, do jakiej grupy należała odmiana szczepiona:

- róże wielkokwiatowe – tniemy co roku nad 4 oczkiem

- róże pnące powtarzające kwitnienie – wycinamy mocno rozgałęzione, krzyżujące się pędy prześwietlając koronę

- róże pnące niepowtarzające kwitnienia – przycinamy pędy delikatnie, korygując tylko kształt korony

Róże okrywowe

Co roku należy przeprowadzić cięcie sanitarne krzewów, a na bieżąco usuwać przekwitłe kwiatostany. Co 4-5 lat warto przeprowadzić cięcie odmładzające tnąc wszystkie pędy na wysokość 10-15 cm na ziemią.

Róże angielskie

Ta grupa róż powstała ze skrzyżowania odmian historycznych ze współczesnymi. Nie wymaga specjalnego cięcia, poza sanitarnym oraz korygującym. Co kilka lat możemy krzewy odmłodzić, usuwając u podstawy najstarsze pędy.

Róże parkowe

Nie wymagają radykalnego cięcia. Skracamy pędy o 1/3 długości, aby zagęścić krzewy i pobudzić je do kwitnienia. Usuwamy pędy chore i uszkodzone. Prześwietlamy koronę usuwając pędy krzyżujące się oraz co kilka lat odmładzamy krzewy.