[materiały prasowe]


Każda z nas wie, jak ważne jest czytanie umów. Na etapie podpisywania umowy często nie wnikamy w szczegóły podchodząc do warunków ubezpieczenia zbyt ogólnikowo. Tymczasem diabeł tkwi właśnie w szczegółach, a kradzież kradzieży nierówna. Dlatego warto przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia (koniecznie przed jego zakupem, a nie już po szkodzie). Skorzystajcie z naszego słowniczka, żeby lepiej je zrozumieć.

A jak assistance

To ubezpieczenie, dzięki któremu w razie nieoczekiwanego zdarzenia losowego możesz uzyskać określoną pomoc (np. hydrauliczną, gdy pęknie rura lub zepsuje się zmywarka, albo techniczną, gdy zepsuje się rower w czasie wycieczki za miasto).

B jak budynki

Decydując się na ubezpieczenie domu, którego budowa jeszcze trwa, trzeba sprawdzić, czy obejmuje ono budynki w trakcie budowy i czy ochrona obejmuje kradzież okien, pieca, drzwi lub innych elementów przygotowanych do montażu. Takie rzeczy najczęściej padają łupem złodziei.

C jak czynności życia prywatnego

Do ubezpieczeń majątkowych dodawane jest często, jako opcja, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Obejmuje ono szkody, które osoba ubezpieczona wyrządzi w związku z czynnościami życia prywatnego. Są to nie tylko czynności, które wykonujemy w mieszkaniu czy domu (np. zalanie sąsiada). Także związane m.in. z amatorskim uprawianiem sportów (ubezpieczenie pokryje szkody, jeśli np. rowerem uszkodzisz czyjś samochód), posiadaniem zwierząt (gdy twój pies kogoś ugryzie, odszkodowanie może wypłacić ubezpieczyciel), opieką nad dziećmi. Niektóre oferty zapewniają ochronę także w czasie wyjazdów służbowych.

F jak franszyza

To część szkody, za którą ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Franszyza integralna (względna) to określona w umowie wartość szkody, poniżej której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Załóżmy, że franszyza integralna to 500 zł. Jeśli wysokość szkody oszacowano na 490 zł, odszkodowania nie dostaniesz wcale, ale jeśli szkoda przekroczyła 500 zł, dostaniesz je w całości. Jest też franszyza redukcyjna, czyli kwota, którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania.

H jak huragan

To nie każdy silny wiatr, ale wiatr o okreś- lonej prędkości (zwykle jest ona podana w OWU). Dodatkowo występowanie huraganu potwierdza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeśli dom jest ubezpieczony na wypadek huraganu, a uszkodzenia spowodował wiatr silny, ale nie huraganowy, odszkodowania nie dostaniesz. Podobnie z innymi zjawiskami, np. deszcz nawalny to nie to samo, co ulewa. Upewnij się, że twoje ubezpieczenie obejmuje szkodą wyrządzoną przez zwykły deszcz.

K jak karencja

To przesunięcie terminu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli w umowie jest zapis o miesięcznym okresie karencji, to znaczy, że ochrona ubezpieczeniowa zacznie działać po miesiącu od podpisania umowy. Karencja chroni towarzystwa ubezpieczeniowe przed sytuacjami, gdy ktoś zawiera umowę, bo spodziewa się określonego zdarzenia (np. zapowiadane są powodzie i właściciel domu ubezpiecza go na wypadek powodzi).

L jak likwidacja skody

To wszystkie czynności, do których jest zobowiązany zakład ubezpieczeń, aby ustalić przyczyny i rozmiar szkód oraz swoją odpowiedzialność, czyli inaczej mówiąc – zdecydować, czy i jakie odszkodowanie się należy.

P jak przegląd kominiarski

To wymagany prawem budowlanym przegląd instalacji kominowej. O potwierdzenie, że przegląd został wykonany, możemy zostać poproszeni, jeśli doszło do pożaru. Dowiedz się, czy ubezpieczyciel wymaga potwierdzenia przeglądu w formie protokołu czy wystarczy paragon zwykle wystawiany przez kominiarza.

U jak udział własny

To część wartości szkody, którą do odszkodowania trzeba będzie dołożyć z własnej kieszeni (np. jeśli mieszkanie zostanie zalane, ubezpieczony będzie musiał „dorzucić się” do remontu). W umowie może być ustalona kwota udziału własnego lub określony procent.

W jak wyłączenia

Czyli zdarzenia, które choć powodują szkodę, nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Przykładem wyłączenia, na które warto zwrócić uwagę, są szkody spowodowane rażącym niedbalstwem osoby ubezpieczonej (np. zapró- szenie ognia niedopałkiem papierosa). W tych sytuacjach firma ubezpieczeniowa odszkodowania może nie wypłacić, powołując się na to wyłączenie. Listę wyłączeń czytaj szczególnie uważnie.

Z jak zwierzę

Masz psa lub kota? Sprawdź, czy polisa zapewni ochronę dla pupila, np. odszkodowanie za jego śmierć lub zwrot kosztów leczenia, gdy zwierzę ulegnie wypadkowi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczeń i dokonać zakupu najlepszego dla siebie wariantu, zapraszamy: http://www.genrali.pl/claudia.