3 stycznia 2022 roku została opublikowana ustawa o dodatku osłonowym, a jej treść możemy odczytać w Dzienniku Ustaw. 

Co to jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to metoda wsparcia naszych nadwyrężonych budżetów. Polski rząd przeznacza na niego 4 miliardy złotych, szacując, że wesprze nim około 7 milionów gospodarstw domowych. Szanse na jego otrzymanie są więc bardzo duże. Dodatek to także element tarczy antyinflacyjnej, która jest aktualnie wcielana w życie, by pomóc zniwelować wyższe koszty życia Polakom. 

Kryterium dochodowe - kto skorzysta z dodatku osłonowego? 

Głównym celem wprowadzenia zapomogi w ramach dodatku osłonowego jest zrekompensowanie wciąż wzrastających cen żywności, energii elektrycznej i gazu. Ustawa przewiduje wsparcie gospodarstw domowych o najniższych zarobkach. Dochody netto nie mogą przekroczyć:

  • 2100 zł w jednoosobowym gospodarstwie, 
  • 1500 zł w wieloosobowym gospodarstwie. 

Wysokość dodatku osłonowego

Wielkość przyznanego świadczenia jest zależne od dochodów:

  • 400 zł - dla gospodarstwa jednoosobowego z dochodem poniżej 2100 zł,
  • 600 zł - dla gospodarstwa 2-3 osobowego z budżetem poniżej 1500 zł na osobę, 
  • 850 zł - dla domostw 4-5 osobowych, jeżeli dochód nie przekroczy 1500 zł na osobę, 
  • 1150 zł - dla gospodarstw 6 i więcej osobowych, gdy budżet nie przekraczy 1500 zł na osobę. 

Przeczytaj też: Ważne zmiany od stycznia 2022 w przyznawaniu 500 plus i wypłatach świadczenia. To trzeba wiedzieć.->>

Kto może skorzystać z 25% wyższego dodatku osłonowego?

Wyższą kwotę dodatku mogą otrzymać osoby, które są bardziej zagrożone kosztami wzrastających cen ogrzewania. Rząd ma na myśli te gospodarstwa domowe, których źródłem ogrzewania są: koza, kominek, kocioł na paliwo stałe, kuchnia węglowa, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, trzon kuchenny, piec kaflowy na węgiel lub produkty węglopodobne.
Dla posiadaczy tego typu metod ogrzewania podatek osłonowy wyniesie (bez zmian kryterium dochodowego):

  • 500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa, 
  • 750 zł dla 2-3 osobowego gospodarstwa, 
  • 1062,50 zł dla 4-5 osobowego gospodarstwa, 
  • 1437,50 zł dla 6 i więcej osobowego gospodarstwa. 

Dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie przysługuje jedynie, gdy wspomniany sposób ogrzewania wpisany jest do CEEB - Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której więcej przeczytamy w Dzienniku Ustaw. 

Zobacz również:

Przyznawanie dodatku osłonowego oparte jest na zasadzie tzw. złotówki za złotówkę. Co to oznacza w praktyce? Nawet jeżeli przekroczymy kryterium dochodowe, dodatek zostanie przyznany, ale pomniejszony o sumę przekroczenia. Pamiętajmy jednak, że minimum wypłacanego świadczenia to 20 zł.