Kto wprowadza zmiany?

Nowe przepisy w całym Kościele katolickim będą obowiązywać od 1 czerwca 2020 roku. Zmiany wprowadza "Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego." Oznacza to, że przyszli małżonkowie nie będą mogli odpowiadać „tak” lub „nie” na pytania stawiane przez księdza przed udzieleniem ślubu.

Dlaczego pojawiły się nowe przepisy?

Nowe przepisy pojawiły się głównie dlatego, że Kościół chce dokładniej weryfikować okoliczności, które mogłyby prowadzić do unieważnienia małżeństwa. Tym samym Kościół chce upewnić się, że osoby wchodzące w związek małżeński są tego pewne i nie robią tego pod wpływem chwili. Ma to zmniejszyć liczbę rozwodów i unieważnień.

Jakie pytania czekają narzeczonych?

Ksiądz Sebastian Wieczorek, doktor prawa kanonicznego, mówi, że przyszli małżonkowie mogą spodziewać się nowych pytań. Z pewnością usłyszą oni pytania dotyczące danych osobowych, a także o powód zawierania małżeństwa. Czy jest to własna wola przyszłych małżonków czy na przykład jest to presja ze strony rodziny. Na pewno pojawi się pytanie o ewentualne przeszkody i okoliczności, które mogłyby w przyszłości zakłócić relacje małżeńskie. Ponadto ksiądz będzie oceniał czy narzeczeni „mają właściwą intencję zawarcia małżeństwa zgodnie z Bożym zamysłem i ustanowieniem, a konsens małżeński będzie wolny od wad." Jeżeli do rozmowy przystąpią osoby małoletnie, kapłan będzie radził odłożenie zawarcia małżeństwa. Taka postawa będzie tym bardziej wyczuwalna jeżeli młodzi będą spodziewać się dziecka, a małżeństwo ma być zawarte tylko z obawy przed zniesławieniem. Ksiądz może także pytać o zdrowie w aspekcie seksualnym, czy występują poważne zaburzenia psychoseksualne lub impotencja.

Zmiany w przepisach zawierania ślubu – przebieg rozmowy

Spotkanie przedślubne ma trwać około godziny i kandydaci powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed ślubem. Każdy z narzeczonych będzie rozmawiał z księdzem na osobności – ma to sprzyjać szczerości odpowiedzi. Przed rozpoczęciem zadawania pytań narzeczeni mają złożyć przysięgę mówienia prawdy. Do jej złożenia duszpasterz musi przygotować księgę Pisma św. oraz krucyfiks.