Inteligencja ukryta w chromosomie X

Może pamiętasz z lekcji biologii chromosom X? Jego obecność w dwóch kopiach warunkuje płeć żeńską. Oznacza to, że kiedy powstaje połączenie XX na świat przychodzi dziewczynka, a gdy połączenia XY rodzi się chłopiec. Chromosom X przekazywany jest dzieciom przez mamy. Ojcowie przekazują chromosom X lub Y – i w ten sposób warunkują płeć potomka. 

Wyniki badań opublikowane przez Psychology Spot dowodzą, że chromosom X ma jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. To za jego pomocą przekazujemy potomkom geny inteligencji.  

Geny po ojcu są bez znaczenia? 

Okazuje się, że ojcowie mają znikomy wpływ na to, jak bystre będzie ich dziecko. I to nie tylko dlatego, że rzadziej przekazują dzieciom wspomniany chromosom X. Naukowcy twierdzą, że geny funkcji poznawczych odziedziczone po ojcu są często „zdezaktywowane”. W skrócie chodzi o to, że geny inteligencji są genami warunkowymi i zachowują się inaczej w zależności od kogo pochodzą. Większość z nich działa tylko wtedy, gdy przekaże je matka. Może być więc tak, że ten sam gen przekazany przez ojca nie będzie miał żadnego wpływu na cechy dziecka, a przekazany przez matkę – już tak. 

Ponadto dzięki badaniom laboratoryjnym przeprowadzonym na szczurach naukowcy odkryli, że geny ojcowskie gromadzą się w częściach układu limbicznego, który kontroluje zachowania seksualne, agresywne oraz związane z odżywianiem. Co ciekawe nie znaleziono żadnych genów, które trafiają do kory mózgu, która odpowiada za zaawansowane funkcje poznawcze. 

IQ dziedziczymy po mamie? 

Badania genetyczne to nie jedyne badania, które wskazują na kluczowy wpływ matki na inteligencję dziecka. Innym dowodem są wywiady, które przeprowadzano od 1994 roku wśród 12 689 młodych ludzi w wieku od 14 do 22 lat. Ich wyniki pokazały, że poziom inteligencji badanych był uwarunkowany IQ ich mam. IQ dzieci różniło się od IQ mam o średnio 15 punktów. 

Znaczenie relacji z matką  

Od dawna wiemy, że ścisła interakcja między matką a dzieckiem także jest istotnym czynnikiem warunkującym jego inteligencję. Naukowcy z University of Minnesota odkryli, że dzieci, które rozwinęły silne przywiązanie do swoich mam, mają większą zdolność do grania w złożone gry symboliczne w wieku dwóch lat. Dodatkowo są bardziej wytrwałe i wykazują mniej frustracji podczas rozwiązywania problemów.

Eksperci twierdzą, że ojcowie nie powinni jednak czuć się całkiem zmarginalizowani, ponieważ mimo opisanych uwarunkowań biologicznych nadal odgrywają ogromną rolę w rozwoju ich dzieci, zwłaszcza poprzez bycie „emocjonalnie obecnymi”.