Dlaczego w XXI wieku rodzice nie posyłają dzieci do szkół? Część z nich twierdzi, ze ucząc dziecko w domu, wyszlifuje jego talent, wzbudzi w nim ciekawość świata, uchroni przed wkuwaniem tysiąca niepotrzebnych informacji, do czego zmusza szkoła. Ale bywa też tak, że nauka w domu to jedyna szansa, by w ogóle zdobyć wykształcenie, bo dla niektórych dzieci sam pobyt w szkole oraz współzawodnictwo są ogromnie stresujące. Paraliżują dziecko do tego stopnia, że zostaje za innymi daleko w tyle. Jeszcze inni rodzice wybierają naukę poza systemem, gdy chcą wyjechać z rodziną w dłuższą podróż. Dzieci objęte modelem domowej edukacji nie zrywają się skoro świt z łóżek, nie maja stopni w dzienniku, nie stresują się przed klasówkami, raz na pół roku zdają egzamin w szkole i z badan wynika, że dostają się na dobre studia.

Homeschooling w Polsce

Homeschooling to model edukacji oparty na nauce poza szkołą. W Polsce każde dziecko ustawowo zobowiązane jest do realizacji obowiązku szkolnego, ale można wypełniać go w domu. Wystarczy zapisać dziecko do szkoły, która będzie egzaminowała je dwa razy do roku. Samą naukę uczeń będzie pobierał w dowolnym miejscu. Ważne, by po każdym semestrze zdał egzaminy sprawdzające, czy opanował obowiązkową podstawę programową. Zanim dziecko rozpocznie domową edukację, musi uzyskać zgodę dyrekcji szkoły oraz pozytywną opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Homeschooling

Co to jest unschooling?

Unschooling to również forma edukacji domowej, ale jeszcze mniej restrykcyjna. W unschoolingu nie ma przymusu nauczenia się czegokolwiek. Dzieci spontanicznie, kierując się ciekawością świata, decydują, czego chcą się uczyć. Jeśli chcą poznać historię królów Polski, mogą spędzić kilka dni, podróżując po wybranych zamkach. Jak chcą oglądać rośliny, idą z rodzicami do parku czy ogrodu botanicznego. W unschoolingu nie chodzi o wyuczenie się określonych rzeczy, ale o opanowanie umiejętności zdobywania informacji i rozpoznania swojej pasji, talentu. Założenie jest proste: jeśli dziecko zdobędzie zdolność uczenia się, poradzi sobie w każdych warunkach. Unschooling w Polsce dopiero raczkuje (jako model zdobywania wiedzy jest dopuszczalny, ale dzieci tez zobligowane są do zdawania egzaminów w szkole, wiec nie jest jego czysta forma). Za granicą jest coraz bardziej popularny. Autor tej idei, 38-letni André Stern, nigdy nie chodził do szkoły, a zna biegle piec języków. Nauczył się czytać jako dziesięciolatek, bo dopiero wtedy poczuł taka potrzebę. Dla niego nauka zawsze była zabawa. Jako 12-latek spędzał większość dnia w pracowni ojca – malarza. Uczył się też fotografować, tańczyć, jako wolny słuchacz chodził na wykłady do College de France, przez wiele godzin dziennie ćwiczył grę na gitarze. Dziś jest kompozytorem, lutnikiem i dziennikarzem.

Homeschooling

Jakie wyniki podczas egzaminów na studia osiągają dzieci uczone w domu?

Dlaczego w XXI wieku rodzice nie posyłają dzieci do szkół? Część z nich twierdzi, ze ucząc dziecko w domu, wyszlifują jego talent, wzbudza w nim ciekawość świata, uchronią przed wkuwaniem tysiąca niepotrzebnych informacji, do czego zmusza szkoła. Ale bywa też tak, że nauka w domu to jedyna szansa, by w ogóle zdobyć wykształcenie, bo dla niektórych dzieci sam pobyt w szkole oraz współzawodnictwo są ogromnie stresujące. Paraliżują dziecko do tego stopnia, ze zostaje za innymi daleko w tyle. Jeszcze inni rodzice wybierają naukę poza systemem, gdy chcą wyjechać
z rodzina w dłuższą podróż. Dzieci objęte modelem domowej edukacji nie zrywają się skoro świt z łóżek, nie maja stopni w dzienniku, nie stresują się przed klasówkami, raz na pół roku zdają egzamin w szkole i z badan wynika, ze dostają się na dobre studia.