Czy tablet może być narzędziem wspierającym edukację dzieci?

“Tak. Możemy za jego pomocą wzmacniać motywację, traktować go jako wzmocnienie, ale przede wszystkim jako narzędzie komunikacji” - odpowiadają Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska.

Czy są tu jakieś kontrowersje?

“Niejednokrotnie spotykałyśmy się z opinią, że tablety absolutnie nie sprawdzają się w pracy z dziećmi z autyzmem, dlatego, że mogą one spowodować, iż dziecko szybciej podda się zachowaniom stereotypowym i niepożądanym. Nie jest to naszym zdaniem uzasadniony zarzut.”

Jak połączyć edukację i terapię dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju?

Zdecydowanie dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju wymagają uwagi w doborze metod i środków do edukacji i terapii, i indywidualne traktowanie dziecka w tym procesie  jest wręcz koniecznością.

Zobaczmy jak samo narzędzie może wpłynąć na efekty edukacyjne i terapeutyczne u dzieci z autyzmem.

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim pokazują, że dzieci, u których tablet jest narzędziem wspierającym terapię, osiągają lepsze wyniki niż te, które nie mają z nim do czynienia.  Aż w 78% przypadków! (Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry)

 

Działania takie angażują zatem prócz rodziców, grono specjalistów. Warto zwrócić uwagę na uznane i przebadane metody oraz takie aplikacje, które dopasowują takie metody wykorzystują i się do potrzeb i możliwości każdego dziecka, jak np. DrOmnibus Edukacja Włączająca. Jest to aplikacja oparta o najskuteczniejszą na świecie metodę uczenia się, czyli Stosowaną Analizę Zachowania, zawierająca zestaw kilkudziesięciu gier wraz z systemem raportów i statystyk. Rozwiązanie łączy naukę z terapią, a wykorzystanie jej w domu pozwala utrwalać efekty pracy szkolnej lub terapeutycznej. Rodzic może wspierać swoje dziecko tak jak zrobiły to specjalista, gdyż poziom trudności gier i rodzaj zadań jest automatycznie dostosowany do aktualnego poziomu umiejętności i potrzeb dziecka. Aplikacja jest przygotowana przez ekspertów na co dzień pracujących z dziećmi z zaburzeniami takimi, jak spektrum Autyzmu, Zespół Downa czy niepełnosprawność intelektualna i przetestowane w pracy z dziećmi.

Więcej!
Praca z aplikacją  uczy mądrego korzystania z nowoczesnych technologii a dzięki temu również motywuje dziecko do podejmowania działań, dając mu narzędzie, które jest dla niego atrakcyjne. Rozwiązania graficzne i dźwiękowe dostosowane są do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (łagodne dźwięki, klarowna grafika, brak dystraktorów).

Dla każdego dziecka, korzystającego z tabletu, czy podczas zabawy, edukacji czy terapii warto zaproponować proste BPH pracy z tabletem:

-    ustalmy z dzieckiem, jak często i jak długo pracuje na tablecie,
-   tablet jest uzupełnieniem,  a nie zastąpieniem tradycyjnych metod pracy,
-    dorosły sprawdza i decyduje, z jakiej  aplikacji korzysta dziecko,
-    jeśli z dzieckiem pracuje nauczyciel i terapeuta, warto ujednolicić zasady i formy pracy z wykorzystaniem tabletu również w domu, wtedy dziecko korzysta z jednej aplikacji w różnych obszarach życia codziennego,
-    proponujemy dziecku aplikacje, które doskonalą, rozwijają i poszerzają wiedzę, a nie wypełniają czas wolny.

Zrób pierwszy krok
Pierwszym krokiem w testowaniu aplikacji edukacyjno-terpeutycznych może być prosty konkurs dla rodziców dzieci z zaburzeniami.

 

Wystarczą 2 minuty, by wejść na stronę konkursu, odpowiedzieć  na pytanie i wysłać odpowiedź.

Nagrodą główną są tablety, ale każdy wygrywa nagrodę niespodziankę!

 

Zapraszamy!

Weź udział w konkursie! 

Poleć konkurs znajomym!

 

Konkurs trwa do 31.03.2017 r. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie www.dromnibus.com do 10.04.2017r.