Początek i koniec roku szkolnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 września.

Według obowiązującego obecnie rozporządzenia zajęcia kończą się w ostatni piątek czerwca. Wcześniejsze rozporządzenie obowiązujące do 2010 r. ustalało datę końca zajęć na pierwszy piątek po 19 czerwca, tak więc wakacje uległy skróceniu o jeden tydzień.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z rozporządzeniem (cytowanym powyżej) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

    do 6 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego
    do 8 dni — gimnazjów,
    do 10 dni — liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone:

 • w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
 • sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • egzamin maturalny,
 • etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

I tak w roku szkolnym 2019/2020 kalendarz szkolny wygląda następująco:

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia.
Wiosenna przerwa świąteczna  trwa od 9 do 14 kwietnia.

Ferie w roku szkolnym 2019/2020 w poszczególnych województwach wypadają w następujących dniach:

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie: 13 - 26 stycznia 2020
województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie: 20 stycznia - 2 lutego 2020
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie: 27 stycznia - 9 lutego 2020
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie: 10 - 23 lutego 2020

Kalendarz na rok szkolny 2019/2020 - pozostałe dni wolne:

 • 1 listopada 2019 (piątek): Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2019 (poniedziałek): Narodowe Święto Niepodległości
 • 1 stycznia 2020 (środa): Nowy Rok
 • 6 stycznia 2020 (poniedziałek): Święto Trzech Króli
 • 1 maja 2020 (piątek): Międzynarodowe Święto Pracy
 • 11 czerwca (czwartek): Boże Ciało

Zakończenie roku szkolnego przypada na dzień 26 czerwca.

Zobacz miesiąc po miesiącu jak wygląda kalendarz na rok szkolny 2019/2020 ->>