Początek i koniec roku szkolnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 września.

Według obowiązującego obecnie rozporządzenia zajęcia kończą się w ostatni piątek czerwca. Wcześniejsze rozporządzenie obowiązujące do 2010 r. ustalało datę końca zajęć na pierwszy piątek po 19 czerwca, tak więc wakacje uległy skróceniu o jeden tydzień.

I tak w roku szkolnym 2020/2021 kalendarz szkolny wygląda następująco:

Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna - 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - 25 maja 2021 r. (wtorek)
Egzamin ósmoklasisty z matematyki - 26 maja 2021 r. (środa)  
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego - 27 maja 2021 r. (czwartek)
Egzamin maturalny - 4-20 maja 2021 roku
Ferie letnie - 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Ferie w roku szkolnym 2020/2021 w poszczególnych województwach wypadają w następujących dniach:

 •     18 - 31 stycznia 2021 r.
  Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
   
 •     25 stycznia - 7 lutego 2021 r.
  Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.
   
 •     1 lutego - 14 lutego 2021 r.
  Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
   
 •     15 - 28 lutego 2021 r
  Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z rozporządzeniem (cytowanym powyżej) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

 •     do 6 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego
 •     do 8 dni — gimnazjów,
 •     do 10 dni — liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

 •     sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 •     egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 •     egzamin maturalny,
 •     etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 •     w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 •     w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

Kalendarz na rok szkolny 2020/2021 - pozostałe dni wolne:

 •     1 listopada 2020 (niedziela): Wszystkich Świętych
 •     11 listopada 2020 (środa): Narodowe Święto Niepodległości
 •     1 stycznia 2021 (piątek): Nowy Rok
 •     6 stycznia 2021 (środa): Święto Trzech Króli
 •     1 maja 2021 (sobota): Międzynarodowe Święto Pracy
 •     3 maja 2021 (poniedziałek) - Święto Konstytucji 3 Maja
 •     3 czerwca 2021 (czwartek): Boże Ciało

Zakończenie roku szkolnego - 25 czerwca 2021 r.

Mamy nadzieję, ze wszystko pójdzie zgodnie z planem i dzieci opuszczą budynki szkoły właśnie 25 czerwca 2021 roku:)