Świetnie cię rozumiemy i dlatego przygotowałyśmy konferencję DLA EKSPERTEK. Bo też jesteśmy EKSPERTKAMI, a RAZEM możemy lepiej zrozumieć zmieniający się świat i przygotować na jego wyzwania. Zapraszamy!

Głównym celem konferencji jest pokazanie na inspirujących przykładach, czym jest cyfrowa transformacja. Chcemy podpowiedzieć kobietom na różnych etapach kariery zawodowej, jak kierować swoim rozwojem, aby nadążyć za nieuchronnymi zmianami na rynku pracy.

Uczestniczki konferencji wyjdą z niej nie tylko z nową wiedzą, ale również z nowymi kontaktami w środowisku życzliwych i bardzo merytorycznych kobiet. Dodatkowym celem, jaki stawiają sobie organizatorzy jest pokazanie, że cyfrowa transformacja nie jest domeną męską i kobiety mają również dużą wiedzę z tego obszaru, którą mogą i chcą się dzielić. .

Wydarzenie odbędzie się 20 września w siedzibie Microsoft na Al. Jerozolimskich 195A

kod promocyjny 20%: KER19

Link rejestracyjny: https://evenea.pl/event/ekspertki/
Strona konferencji: http://ekspertkirazem.pl/_konferencja.html…

Ekspertka Ery 4.0

Jeszcze w XIX wieku musiały minąć pokolenia, aby zaobserwować zmianę na tyle znaczącą, żeby miała znamiona przełomu (technologicznego, społecznego). W XX wieku praktycznie każde pokolenie oznaczało istotną zmianę – pokolenie przedwojenne to era radia, powojenne to już era telewizji, a pokolenie końca XX wieku to początek ery internetu. Ale dopiero XXI wiek po raz pierwszy doświadcza nas gwałtowną przemianą, która zachodzi w trakcie naszego życia. Rewolucja przemysłowa 4.0 której jesteśmy świadkami nie wydaje się być ostatnim etapem – raczej wstępem do galopujących zmian (ery 5.0?…). Ale po kolei – czym jest rewolucja 4.0 i co oznacza dla nas – ekspertek urodzonych i często wykształconych jeszcze w poprzednim stuleciu ?

Aby zdefiniować sobie czas w którym jesteśmy, trzeba sięgnąć do przeszłości. Pierwsza rewolucja przemysłowa to koniec XVIII w –wynalezienie maszyny parowej i zastąpienie pracy ludzkich rąk siłą mechaniczną. Druga rewolucja to już początek XX w (a więc ponad 100 lat później) – wynalazek elektryczności, który umożliwił zautomatyzowanie produkcji (taśma produkcyjna przy której stał człowiek…). Do trzeciej rewolucji przemysłowej potrzeba było już tylko kilkudziesięciu lat – zastosowanie komputerów w latach  w latach siedemdziesiątych XX w zmieniło oblicze przemysłu. A jak definiujemy zachodzącą obecnie CZWARTĄ REWOLUCJĘ PRZEMYSŁOWĄ? Jest wiele definicji, ale dla mnie najtrafniejszą jest WIEK ZANIKANIA BARIERY LUDZIE/MASZYNY. Dlaczego? Bo za sprawą wszechobecnego internetu ludzi (sieci społecznościowe), internetu rzeczy (inteligentna mobilność), internetu usług (shared economy) i internetu danych (big data), świat wokół nas coraz bardziej przypomina wielką maszynę napędzaną terabajtami danych, w której częściej mamy kontakt z maszyną (terminal płatniczy, chatbot) niż z człowiekiem. Bo tak jest taniej…….

Jak w tym świecie ma się odnaleźć Ekspertka z poprzedniego wieku – nazwijmy ją Ekspertką 3.0 – wykształcona, z dyplomem uczelni wyższej, zdobywająca doświadczenie w latach 90-tych XX w i na początku XXI w. Ekspertki 3.0 w Polsce końca XX w czerpały już z „globalnej wiedzy”, mogąc korzystać z zagranicznych wyjazdów (paszport w domu p roku 1990 :) i pracując w międzynarodowych korporacjach (lub lokalnych firmach, które  czerpały best practice z Europy i USA). Budowały swoją specjalizację z reguły w wąskiej specjalności, bo takie były ścieżki kształcenia na uczelniach oraz tego oczekiwali od nich pracodawcy. Jednak XXI wiek i starcie z pokoleniem Millenialsów (czyli osób urodzonych po 1980r) zmusza ekspertki do redefinicji ścieżki rozwoju kompetencji.

Czego więc oczekuje się od Ekspertek 4.0? Ekspertek w czasie zachodzących w postępie geometrycznym zmian w technologii, gdzie świat z książek science fiction Stanisława Lema z połowy ubiegłego wieku albo już istnieje, albo nawet wyszedł poza granice wyobraźni?

Zastanawiałam się nad tą przemianą i moja prywatna definicja Ekspertki 4.0 brzmi następująco: to ktoś, kto podejmuje wyzwanie aktywnego włączenia się w nieuchronne zmiany związane z technologią wkraczającą w każdą dziedzinę życia i pracy. Zdając sobie sprawę, że postępująca automatyzacja w niedługim czasie zastąpi pracę ludzką w wielu obszarach, aktywnie szuka możliwości poszerzenia  swojej wiedzy i wartościowego doświadczenia, oraz zastosowania ich w nowych obszarach. Odważnie wychodzi poza swoją dotychczasową strefę komfortu, nie boi się przyznać, że czegoś nie wie i że chce się rozwijać. Ekspertka 4.0 to teraz „Multiekspertka”. Ale nawet w dobie sztucznej inteligencji wciąż słucha swojej kobiecej intuicji.

Szczególnie ważny jest ten ostatni aspekt – słuchanie swego wewnętrznego głosu i krytyczna ocena zautomatyzowanej i „odhumanizowanej” rzeczywistości. Bo to właśnie będzie przewagą ekspertek (i ekspertów) nad maszynami, które mogą wprawdzie w ułamku sekundy dokonać agregacji milionów danych, ale pozostają bezradne wobec wychodzącego poza standardy i algorytmy problemu.

Tak więc drogie Ekspertki – era 4.0 to dla nas wielka szansa!!!

 

Joanna Kaczyńska

Prezeska Stowarzyszenia #EkspertkiRazem