Zasady są proste

  • Uszyj przynajmniej jeden wybrany model z wydania Kocham Szycie 3/2018 oznaczony hasłem „Claudia rekomenduje”. Magazyn możesz zamówić również online na burda.pl/sklep
  • Zgłoś swoją pracę do 31.12.2018 na stronie www.burda.pl/stylizacje i oznacz hasłem „Claudia”
  • Głosuj na swoich faworytów!
  • Spośród zgłoszonych wybierzemy 4 najlepsze, biorąc pod uwagę oddane głosy (❤) na stronie, a także kreatywność i oryginalność stylizacji.

Zwycięzców zaprosimy na sesję zdjęciową do siedziby redakcji, a jej efekty opublikujemy w magazynie Claudia!

Regulamin konkursu dostępny jest na www.claudia.pl/kochamszycie