Kwarantanna: Sklepy

 1. Jeżeli w sklepie mamy 6 kas, to ile osób może być na jego terenie? Czy pracowników się wlicza do działania? Co jeżeli część kas jest zamknięta?

Zasada „maksymalnie 3 razy więcej osób niż kas” dotyczy tylko klientów danego sklepu czy punktu usługowego. Oznacza to, że w sklepie w którym mamy 6 kas może przebywać 18 osób oraz obsługa. Przy obliczaniu liczby osób bierzemy pod uwagę wszystkie kasy, nawet te aktualnie nieczynne. Na poczcie – osób może być tylko 2 razy więcej niż okienek. Na bazarze – 3 razy więcej niż straganów.

 1. Dlaczego tylko osoby po 65. roku życia mogą robić zakupy między 10:00 a 12:00?

Osoby starsze są najbardziej narażone z powodu koronawirusa. To czas, aby seniorzy mogli zrealizować zakupy bez kontaktu z innymi osobami, które mogą zarażać. Osoby powyżej 65. roku życia mogą robić zakupy też w innych godzinach, ale te dwie godziny są specjalnym czasem do realizacji ich potrzeb. W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe nie mogą przyjmować i obsługiwać osób poniżej 65. roku życia.

Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki w czasie tych dwóch godzin będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

 1. Czy sklepy mają obowiązek zapewnić rękawiczki dla klientów?

Sklepy będą miały obowiązek zapewnienia jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk. Natomiast zalecamy, żeby również klient we własnym zakresie miał ze sobą rękawiczki. Noszenie rękawiczek w miejscach publicznych zmniejsza ryzyko zakażenia koronawirusem. Pamiętaj! Po zdjęciu rękawiczek należy umyć ręce, a także dbać o to, aby nie dotykać twarzy, nosząc rękawiczki.

Kwarantanna: Osoby nieletnie

 1. Czy osoby niepełnoletnie mogą samodzielnie wyjść poza dom?

Nie, nie mogą. Wszystkie osoby niepełnoletnie nie mogą wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej.

Kwarantanna: Przemieszczanie się

 1. Czy w taksówce mogą jechać dwie osoby plus kierowca?

Tak. Obostrzenia nie dotyczą samochodów osobowych.

 1. Czy komunikacja miejska funkcjonuje normalnie?

Tak, jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

 1. Na czym polegają ograniczenia w przemieszczaniu się?

Ograniczenie dotyczy przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.

Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

 • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
 1. Czy mogę pojechać na odgrodzoną, własną działkę?

Głos postanowił zabrać Polski Związek Działkowców, który wyjaśnia, że za korzystanie z własnej działki mandatów być nie powinno.

- W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. - informuje Krajowy Zarząd PZD.

Kwarantanna: Parki, lasy, uprawianie sportu

 1. Czy mogę iść na spacer do lasu lub jechać tam rowerem, skoro parki są zamknięte?

Nie, parki oraz lasy są zamknięte i nie można ich odwiedzać. Wprowadzono całkowity zakaz poruszania się po parkach, bulwarach, ogródkach jordanowskich, ogrodach botanicznych i zoologicznych.

 1. Czy mogę skorzystać z rowerów miejskich?

Nie. Wprowadzony jest zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich.

 1. Na czym polega ograniczenie zgromadzeń publicznych?

Ograniczenie dotyczy organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób.  Z obowiązku wyłączone są również zakłady pracy. Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Kwarantanna: Kary

Na razie utrzymano dotychczasowe kary:

 • do 500 zł mandatu, a przy zbiegu wykroczeń do 1.000 zł;
 • do 5.000 zł grzywny za nieprzestrzeganie obostrzeń;
 • do 30.000 zł za niestosowanie nakazanej kwarantanny;
 • do roku więzienia, gdy osoba, u której potwierdzono zakażenie, oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać.