W dawnej Polsce rodzące się dziecko otrzymywało imię tymczasowe. Właściwe nadawano dopiero, gdy maluch kończył 7 lat, podczas uroczystości podstrzyżyn. Obyczaj nadawania dwóch imion jest bardzo stary – łączy się z przyjęciem przez Państwo Polskie chrześcijaństwa. Dziecku podczas chrztu, do imienia słowiańskiego dodawano drugie z listy imion akceptowanych przez Kościół. Dwuimienność była charakterystyczna najpierw dla dynastii piastowskiej, np. Mieszko, pierwszy władca Polski, na drugie  miał Dagobert  (dostał je na chrzcie), Kazimierz Odnowiciel był też Karolem, a jego syn Władysław miał na drugie Herman.  Ten zwyczaj od władców przejęła grupa  wojów, a potem obyczaj poszedł w lud. Używania imion słowiańskich ostatecznie zakazał Sobór Trydencki w XVI wieku. Dziś mało kto pamięta, że imiona takie jak Mieszko, Bolesław, Stanisław, Wojciech, Kazimierz były imionami słowiańskimi, a nie chrześcijańskimi. Przetrwały  w naszej kulturze tylko dlatego, że nosili je… święci. 

Wielki powrót do staropolskich imion nastąpił w XIX wieku, podczas zaborów. Do dobrego tonu należało nadawanie dzieciom imion czysto polskich, podkreślając  tym samym patriotyzm rodziny. Kolejny powrót do korzeni obserwujemy od początku XXI od kilku lat  - w przedszkolach znowu zaludniło się od Stanisławów, Janów, Franciszków…

Od kilku lat razem z ogromnym zainteresowaniem średniowieczem  w Polsce wraca moda na imiona słowiańskie. Dociekliwych odsyłamy do świetnej publikacji prof. Witolda Taszyckiego „Najdawniejsze polskie imiona osobowe”,  Kraków 1925 r. I przypominamy te najciekawsze z nich...

Dla chłopców:

Niemierza oznacza „tego, który nie zna spokoju”, człon mir – oznaczał pokój, dobro. Ciekawe, że imię to było zastępowane pochodzącym z greki imieniem Erazm. Imieniny  14 lutego.

Spytek  zdrobnienie od słowiańskiego imienia Spycimir  oznaczający człowieka nadaremnie zabiegającego o pokój. Imieniny 26 kwietnia.

Czcibor –(Czścibor, Ścibor) – tak miał na imię brat Mieszka I. Imię oznacza człowieka walczącego o cześć, obrońcę czci. Imieniny 9 listopada.

Niestek ( albo Nieścior) – oznaczający kogoś, kto nie ma rodziny.

Zobacz również:

Stojan,  czyli stojący ktoś stały, niezmienny. Imieniny 21 lipca.

Sambor – walczący samotnie, człon -bor, oznacza walczyć, zmagać się. Imieniny 25 października.

Krzesąd – ten który przywraca do życia, przywraca prawdziwy osąd. Imieniny 28 stycznia.

Huniesław/Uniesław – ten, który cieszy się najlepszą sławą. Imieniny 18 lipca.

Tolisław – wyciszający sławę, skromny. Imieniny 25 lutego, 1 kwietnia, 21 grudnia.

Witosław/ Wicław – ten, który będzie sławnym panem, stąd imiona Witosz, Wisław i odpowiedniki żęnskie. Imieniny 15 czerwca.

Miłogost – staropolskie oznacza przyjazny gościom. Imieniny 8 marca.

Miłosz – imię oznaczające tego, kto jest miłowany. Był prawdopodobnie zdrobnieniem od m.in. imion: Miłobor, Miłobrat, Miłogost, Miłosław, Miłowit. Forma Miłosz pojawiła się już w 1136 roku w Bulli Gnieźnieńskiej. Imieniny 25 stycznia.

Nasiębor –  oznacza tego, kto bierze walkę na siebie. Zdrobniale Naszko, Naszon, Naszotek. Imieniny 2 października.

Nażyr – oznacza tego kto ma lepsze życie, ten dzięki któremu mamy jedzenie.

Świedarg – znaczy drogi wszystkim, imieniny 28 stycznia,  8 grudnia.

Warcisław – oznacza tego, który przywraca sławę. Ciekawe, że skrócona wersja imienia Warsz dała nazwę Warszewa, czyli Warszawa. Inna wersja to Wrocisław – od niego pochodzi nazwa miasta Wrocław. Imieniny 1 listopada.

Zawisza – oznacza kogoś zazdrosnego o sławę. Imieniny  17 sierpnia.

Zdziebąd –  oznacza wyrażenie: bądź tutaj, nadawane było synom przeznaczonym do przejęcia majątku rodowego. 

Chociemir, Kociemir – pragnący pokoju. Imieniny 5 maja i 13 czerwca.

Sobiesław – zachowujący siłę dla siebie. Pracujący na sławę dla siebie. Imieniny 20 sierpnia, 28 sierpnia, 10 września.

Radzimir, Radomir, Radomiar, Radmir  - taki, który troszczy się o pokój. Imieniny 28 stycznia i 3 lipca.

Krzesimir – przywracający, odnawiający pokój. Zdrobniale Krzech, Krzeszko, Krzeszel. Imieniny 11 stycznia i 24 lipca.   

Częstogoj – człon „goj-” oznacza leczyć, uzdrawiać. Imię oznacza „tego, który uzdrawia”. Zdrobniale: Częstek, Częstosz, Goj, Gojan. Imieniny 4 lutego.

Dla dziewczynek:

Dobrawa/Dąbrówka – nazwa pochodzi od dąbrowy, czyli lasu dębowego. Tak nazywano żonę Mieszka I. Imieniny 15 stycznia. Rośnie popularność tego imienia.

Ciecirada - oznacza osobę życzliwie nastawioną do cioci.

Cirzpisława – człon „cirzpi-” oznacza cierpieć. To kobieta, która cierpliwie znosi sławę. Imieniny  29 lipca.

Czębira – a może Częstobira?,  czyli ta, która zaczyna chwytać, ujmować.

Nawojka/Nawoja – to nic innego jak najlepsza wojowniczka. W legendzie tak miała na imię pierwsza studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Imieniny 12 maja.

Mszczuja – ta, która potrafi pomścić krzywdy krewnych ze strony matki. Imieniny 2 czerwca.

Pężyrka – ta, która idzie drogą życia ( pęci- wędrówka, żyr-ka pokarm, jedzenie).

Samboja – walcząca samotnie. Imieniny 13 grudnia.

Tomira – pochodzi od Świętomiry , oznacza tę, która zapewnia trwały pokój. Imieniny 11 lutego.  

Żywia – tak nazywała się słowiańska bogini życia, płodności i wiosny. Imieniny 20 października.

Dobrosułka  - człon „Sułka” znaczy obiecywać. Imię oznacza „obiecująca dobro”. Imieniny 21 kwietnia i 22 grudnia.

Smysława – oznacza tą, która jest „sławna dzięki swojemu intelektowi”. Imieniny 31 stycznia.