Kogo obejmie Program 500 złotych Plus?

Program Rodzina 500 plus obejmuje każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie niezależnie od sytuacji materialnej rodziców. Warunkiem wypłaty świadczenia jest wiek poniżej 18 lat. Dodatkowe 500 zł można otrzymać też na pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe wynosi 1200 zł. Pieniądze otrzymają zarówno osoby w związkach małżeńskich, jak i w związku nieformalnym.

Jak ubiegać się o 500 zł na dziecko?

Wniosek o wypłatę świadczenia można składać od 1 kwietnia w swojej gminie lub przez internet. Jeśli posiadasz konto internetowe najprościej jest sprawdzić, czy Twój bank obsługuje Program Rodzina 500 Plus. Wypełnienie dokumentów jest banalnie proste i zajmuje około 10 minut. Wystarczy podać dane osobowe swoje i rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ubiegasz się o świadczenie na pierwsze dziecko. Wówczas należy dodatkowo przedstawić zaświadczenie o zarobkach.

Formalności dotyczące Programu 500 Plus można załatwiać od 1 kwietnia. Jeśli zrobicie to w ciągu trzech miesięcy od tej daty, świadczenie zostanie wypłacone wstecz. Jeśli złożycie wniosek po 1 lipca, otrzymacie wypłatę za kolejne miesiące.

Czy wniosek trzeba złożyć ponownie za rok?

Dodatkowe 500 złotych na dziecko zostaje przyznane na rok i co 12 miesięcy należy ponownie złożyć wniosek. Wyjątkiem jest pierwszy rok, który zostaje wydłużony i trwa do 30 września 2017 roku. Każdy kolejny okres rozliczeniowy zaczyna się 1 października, a kończy 30 września.

Kto wypłaci świadczenie?

Wypłata środków z Programu Rodzina 500 Plus leży w geście gmin. Mogą realizowac wypłaty poprzez powstałe w poprzednich latach centra realizujące świadczenia społeczne. Co ważne, w skład rodziny wliczają się dzieci do 25 roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. Uważa się, że pozostają w nim równiez dzieci po ukończeniu 25 lat, jeśli jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują. W przypadku rodziców mieszkających osobno, otrzyma je ta osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem. Gdy opieka jest naprzemienna, 500 złotych wpłynie na konto osoby, która złożyła wniosek.

Co jeśli mieszkasz za granicą?

Podczas wypełniania wniosku jesteśmy pytani o pobieranie świadczeń w innych krajach UE. Przed wypłatą świadczenia urząd dodatkowo zweryfikuje odpowiedzi, ponieważ organy wypłacające świadczenia poza granicami Polski informują o tym fakcie właściwe gminy w naszym kraju. Mechanizm ten działa juz od 11 lat i eliminuje możliwość pobierania świadczeń rodzinnych w dwóch miejscach.