Nawożenie kwiatów balkonowych to, obok podlewania, to najważniejszy zabieg pielęgnacyjny. Ziemie przeznaczone do uprawy roślin w pojemnikach (doniczkach czy skrzynkach balkonowych) są bardziej porowate i przepuszczalne. Intensywne podlewanie przy ograniczonej pojemności doniczki przyczynia się do wymywania składników pokarmowych. Również wyższa temperatura w pojemnikach powoduje szybszy wzrost roślin, a zatem ich zwiększone zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Gotowe nawozy są na ogół skoncentrowane i zawierają minerały różnego pochodzenia, dlatego łatwo jest je przedawkować. Z tego względu lepszym i bezpieczniejszym sposobem nawożenia roślin doniczkowych jest wykorzystanie do tego celu domowych metod nawożenia organicznego.