W ramach nowoczesnego ubezpieczenia zdrowotnego dziecka możliwe jest skorzystanie z szeregu innych opcji. Im więcej zdarzeń jest objętych ubezpieczeniem, tym wyższe prawdopodobieństwo zabezpieczenia skutków różnych zdarzeń.

Wizyta lekarza lub pielęgniarki

Obecnie w wielu umowach ubezpieczenia dzieci, w rozszerzonych pakietach dostępna jest dodatkowa pomoc w postaci wizyty u lekarza pierwszego kontaktu lub też, jeśli wymaga tego sytuacja – wizyty domowej. Możemy ponadto liczyć, po wykupieniu dodatkowych pakietów, na pomoc pielęgniarki. W takim przypadku pokrywane są koszty wynagrodzenia pielęgniarki oraz jej dojazdu.

Pomoc psychologiczna

Nowoczesne ubezpieczenie dziecka pozwala również na skorzystanie z pomocy psychologa. Konsultacja psychologiczna przydaje się szczególnie po ciężkich wypadkach, w których dziecko lub jego bliscy odnieśli poważne obrażenia. Pomoc psychologiczna, szczególnie w przypadku małych dzieci, jest bardzo potrzebna. Pozwala ona bowiem na uniknięcie traumy i szybszy powrót do normalnego funkcjonowania w gronie rówieśników.

Korepetycje dla dziecka

Wypadek dziecka, zwłaszcza taki, po którym trafia ono do szpitala lub przebywa długi czas w domu, może spowodować  duże zaległości w nauce. Trudno jest dziecku samodzielnie nadrobić zaległości z kilku tygodni lub nawet miesięcy nieobecności w szkole. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom rodziców, nowoczesne ubezpieczenia pozwalają, dzięki specjalnym pakietom, na skorzystanie z prywatnych lekcji i nadrobienie materiału. Należy tylko spełnić określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wymagania.

Transport medyczny i dostarczenie leków

Bardzo często wypadki u dzieci zdarzają się z dala od jego miejsca zamieszkania (np. na wycieczce szkolnej lub na obozie sportowym). Wówczas w ramach dodatkowego ubezpieczenia możliwy jest transport dziecka do placówki medycznej w miejscu zamieszkania oraz transport ze szpitala do miejsca zamieszkania po zakończeniu hospitalizacji. W nowoczesnych pakietach ubezpieczeń ubezpieczyciel zapewnia także nieodpłatne dostarczenie leków, które zostały zaordynowane przez lekarza odpowiedzialnego za leczenie naszego dziecka. W tym przypadku konieczne jest jedynie udostępnienie przedstawicielowi ubezpieczyciela odpowiedniej recepty.

Dostawa artykułów spożywczych

Ciekawą opcją dostępną w ubezpieczeniach dziecka jest dostawa artykułów spożywczych, których koszty pokrywa właściciel polisy. Dzięki temu każda osoba przebywająca w domu z dzieckiem może się skupić na tym, co najważniejsze – a zatem na opiece nad nim przez 24 godziny na dobę. Jest to szczególnie ważne przy kilkuletnich dzieciach oraz poważniejszych urazach, wymagających monitorowania stanu zdrowia dziecka przez cały czas.

Pokrycie kosztów wizyty członka rodziny dziecka w związku z hospitalizacją

Dzięki nowoczesnemu ubezpieczeniu dziecka jego wypadek poza miejscem zamieszkania nie stanowi już problemu dla opiekunów. W ramach takiego ubezpieczenia pokrywane są bowiem często koszty dojazdu z miejsca pobytu opiekuna do miejsca hospitalizacji dziecka. Równie istotną kwestią jest to, że istnieje także opcja pokrycia kosztów zakwaterowania rodzica albo opiekuna dziecka w szpitalnym hotelu bądź w innym hotelu znajdującym się nieopodal szpitala.

Zobacz również:

Moc profitów w ubezpieczeniu dla dziecka od Nationale-Nederlanden

Wśród ofert ubezpieczenia dzieci szczególnie wyróżnia się oferta Nationale-Nederlanden TU S.A. Rozszerzona opieka medyczna, w tym psychologiczna, korepetycje dla dziecka, transport medyczny, pokrycie kosztów wizyty członka rodziny w związku z hospitalizacją – to tylko niektóre przykłady profitów dostępnych w ramach „Ubezpieczenia bez przerwy” od Nationale-Nederlanden TU S.A. Szeroki zakres świadczeń sprawia, że jest to ubezpieczenie, na które stawia coraz szersza grupa rodziców i opiekunów dzieci.

Wymieniona umowa ubezpieczenia dostępna jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje na temat wymienionej umowy znajdują się w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dziecka Bez przerwy. Wszystkie powyższe dokumenty dostępne są na https://www.nn.pl/dla-ciebie/ubezpieczenie-dziecka.html Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; tel. +48 22 522 71 24, fax +48 22 522 11 11, www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000647311, NIP: 525-26-85-595; Kapitał zakładowy – 28 500 000 zł, wpłacony w całości. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.