Zasady korzystania z centrów handlowych – ile osób może być w galerii?

 • Na terenie obiektu handlowego może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych całej galerii oraz jedna osoba na 15 metrów w danym sklepie.

Zasady korzystania z centrów handlowych – parking

 • Klienci powinni parkować co drugie miejsce. Jeżeli nie jest to możliwe, musi zostać zachowany dystans przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów. O tym, czy odstęp między pojazdami ma być zachowany informuje Galeria.
 • Powinna być otwarta jak największa liczba wejść i zlikwidowane bariery tak, aby klienci mogli wchodzić i wychodzić bezpiecznie i w miarę możliwości bezkontaktowo. Możliwe jest również uruchomienie jednego wejścia i oddzielnego wyjścia, aby liczyć klientów.

Zasady korzystania z centrów handlowych – przebywanie w galerii

 • Każda osoba ma obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz utrzymywania co najmniej dwumetrowego odstępu pomiędzy innymi klientami.
 • Ministerstwo Rozwoju i GIS wskazują, że na terenie obiektu ma być przynajmniej jeden sklep lub punkt ustawiony przez zarządcę obiektu umożliwiający zakup maseczek z informacją o jego lokalizacji przy wejściu do galerii.
 • W galeriach będą zainstalowane pojemniki z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach, kasach i w toaletach.
 • Klienci mają obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych lub rękawiczek foliowych.
 • W centrach handlowych będą wydawane komunikaty przez system dźwiękowy, systemy audiowizualne i inne systemu komunikacji z klientem dotyczące obostrzeń.

Jak uszyć własną maseczkę ochronną zobacz tutaj ->> Maseczka ochronna - instrukcja szycia krok po kroku oraz darmowy wykrój

Zasady korzystania z centrów handlowych – jakie obiekty pozostaną zamknięte?

 • strefy aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin)
 • strefy gier
 • kina
 • wszystkie wyspy handlowe (także gastronomiczne)
 • strefy relaksu oraz strefy odpoczynku np. ławki

Zasady korzystania z centrów handlowych – strefa gastronomiczna

 • Strefa gastronomiczna musi być wydzielona fizyczną barierą.
 • Liczba osób jest zależna od przelicznika „jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni”.
 • Możliwe jest tylko kupowanie na wynos bez możliwości konsumpcji na miejscu.
 • W galeriach funkcjonuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków.

Zasady korzystania z centrów handlowych – szatnie, przechowalnie bagażu oraz windy

 • Z użytku wyłączone są szatnie i przechowalnie bagażu.
 • W windach maksymalna liczba osób to podzielnie przez 3 maksymalnej dopuszczalnej liczby osób w danej windzie. Nakaz ten nie dotyczy rodzin.

Zasady korzystania z centrów handlowych – przebieralnie

 • W sklepach mogą być otwarte przebieralnie jeżeli po każdym kliencie będą one dokładnie czyszczone środkami chemicznymi. Jeżeli takie środki ostrożności nie mogą być zachowane, sklep może zamknąć przebieralnie.

Zasady korzystania z centrów handlowych – toalety

 • Centrum handlowe musi zapewnić dokładne czyszczenie środkami chemicznymi toalet co najmniej 4 razy dziennie oraz ma obowiązek informować klientów o konieczności ograniczenia liczby osób przebywających w toaletach aby umożliwić zachowanie bezpiecznych odległości.