• Nowe wnioski można składać od 1 sierpnia 2017 roku. Świadczenie będzie przyznawane na kolejny okres: od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

• Rodzice, którzy prawidłowo złożyli wniosek przed końcem sierpnia, otrzymają środki już w październiku. Ci, którzy nie zdążyli z wnioskiem i zrobią to miesiąc później, dostaną 500+ w listopadzie, ale z wyrównaniem za październik.

• Świadczenie przysługuje wszystkim rodzicom i opiekunom prawnym, którzy mają co najmniej dwoje dzieci w wieku poniżej 18 lat. 500 zł co miesiąc wypłacane jest niezależnie od dochodu na drugie i każde kolejne dziecko.

• Rodziny, których dochód na osobę wynosi mniej niż 800 zł netto, mają prawo do uzyskania świadczenia również na najstarsze dziecko lub wtedy, kiedy mają tylko jedną pociechę. W tym celu muszą jednak udokumentować swoją sytuację finansową, przedstawiając informacje o dochodach za rok 2016 r.

• Wnioski o udzielenie świadczenia można złożyć tak jak w ubiegłym roku: osobiście w urzędzie gminy, wysłać listem poleconym, wchodząc na swoje internetowe konto bankowe (większość banków daje taką możliwość). Można to zrobić również przez portal informacyjno-usługowy emp@tia, ale trzeba się tu zarejestrować.