Złożenie wniosku o dowód osobisty dla dziecka

Dokument ten stwierdza tożsamość, poświadcza obywatelstwo i uprawnia do swobodnego przekraczania granic między państwami Unii Europejskiej, dlatego warto wyrobić go dziecku, jeżeli rodzice planują podróż na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jeżeli potrzebny jest dowód osobisty dla dziecka, rodzice muszą złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania rodziców. Wniosek o dowód osobisty dla dziecka można również złożyć przez ePUAP — w tym przypadku potrzebny jest jednak profil zaufany lub posiadanie certyfikatu kwalifikowanego.

Od 2015 roku, w imieniu dziecka wniosek o dowód osobisty może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator - nie ma już potrzeby podpisu obojga rodziców na wniosku.

Do formularza o wydanie dowodu osobistego, rodzice dziecka mają obowiązek dołączyć:

 •     dwie takie same, aktualne fotografie dziecka o wymiarach 35 x 45 milimetrów,
 •     na żądanie organu - skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa, poświadczenie obywatelstwa polskiego,
 •     do wglądu - dowód osobisty lub paszport rodzica składającego wniosek.

Jeżeli dziecko jeszcze nie potrafi samodzielnie się podpisać, w miejscu podpisu występuje adnotacja “podpis niemożliwy”, a rodzice dodatkowo spisują oświadczenie, w którym to potwierdzają.

Ważne!
Dzieci powyżej 5 roku życia muszą być obecne w urzędzie podczas składania wniosku.

Odebranie dowodu osobistego dziecka

Urząd wydaje dowód osobisty dla dziecka maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach.
Można sprawdzić przez internet, czy dowód osobisty dziecka jest już gotowy do odbioru w urzędzie.
Dowód należy osobiście odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Przy odbiorze należy pokazać swój dowód osobisty lub paszport.
Jeśli wniosek był składany dla dziecka do 5 roku życia, można odebrać dowód samodzielnie (nie trzeba przychodzić z dzieckiem).
Dowód można odebrać samodzielnie również wtedy, jeśli wniosek był składany dla dziecka powyżej 5 roku życia w jego obecności.

Dowód osobisty dziecka - ważność

 •     Dowód osobisty dla dziecka, które ma mniej niż 5 lat, jest ważny 5 lat,
 •     Dowód osobisty dla dziecka, które ma więcej niż 5 lat, jest ważny 10 lat.

Ważne!
Wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka jest bezpłatne!


Złożenie wniosku o paszport dla dziecka

Jeśli dziecko wyjeżdża poza UE, musi mieć paszport. Sprawdź, jak uzyskać paszport dla dziecka.

Paszport dla dziecka do 5 lat

Kto może złożyć wniosek o paszport dla dziecka

 •  rodzice — oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku,
 • opiekunowie prawni — oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku,
 • jeden z rodziców albo opiekunów prawnych — jeśli:
 • drugi rodzic albo opiekun zgodzi się na to i potwierdzi to na piśmie. Jego podpis na zgodzie musi zostać potwierdzony przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego,
 •  ma orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
 • ma orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • jeden z rodziców nie żyje.

Uwaga!
Dziecko do 5 lat nie musi być obecne przy składaniu wniosku ani przy odbiorze gotowego paszportu.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku o paszport dla dziecka do 5 lat

Jeśli wniosek składają oboje rodziców:

 • wniosek o wydanie paszportu — dostaniesz go w punkcie paszportowym. Nie drukuj plików, które są dostępne w internecie. We wniosku oboje rodzice muszą podpisać zgodę — nie róbcie tego przed złożeniem wniosku. Musicie to zrobić w obecności urzędnika,
 • jedno kolorowe zdjęcie dziecka — musi być aktualne, dlatego idź z dzieckiem do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeśli chcesz je zrobić samodzielnie — sprawdź, jak wykonać zdjęcie do paszportu,
 • dowód opłaty za paszport,
 • ważny paszport albo dowód osobisty dziecka — jeśli twoje dziecko ma taki dokument,
 • ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny — jeśli masz.

Jeśli wniosek składa jeden z rodziców — należy przygotować dodatkowo:

 • pisemną zgodę drugiego rodzica albo opiekuna prawnego — musi zostać potwierdzona przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego,
 • jeden z poniższych dokumentów:
 • orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
 • orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd zgadza się na wydanie paszportu dla dziecka,
 •  zupełny odpis aktu urodzenia dziecka — jeśli ojciec jest nieznany,
 • akt zgonu drugiego rodzica.

Gdzie złożyć wniosek o paszport dla dziecka do 5 lat

W dowolnym punkcie paszportowym w Polsce.

Opłaty za wyrobienie paszportu dla dzieci do 5 lat:

 • 30 zł,
 • 15 zł — jeśli wyrabiasz paszport dla dziecka z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).

Sposoby płatności są różne w zależności od punktu paszportowego. Dowiedz się w wybranym punkcie, jak możesz zapłacić. Zachowaj dowód opłaty.

Ile trzeba czekać na wydanie paszportu dla dziecka?

Do 30 dni. Podczas składania wniosku urzędnik poda ci dokładny termin odbioru paszportu.

Jeśli pilnie potrzebujesz nowego paszportu dla dziecka, na przykład z powodu pogrzebu kogoś z rodziny — złóż wniosek o paszport tymczasowy. Dostaniesz go szybciej niż zwykły paszport. Taki paszport ma jednak krótszy termin ważności — do 12 miesięcy.

Kto może odebrać paszport dziecka

Jeden z rodziców albo opiekunów prawnych. Paszport można odebrać w punkcie paszportowym (tam, gdzie składa się wniosek). Przy odbiorze paszportu trzeba pokazać swój dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty.

Paszport dla dziecka od 5 do 13 lat

Wszystkie powyższe dane co dla dziecka do 5 lat. Dodatkowo dziecko musi być obecne podczas składania wniosku o paszport. Jeśli skończyło 12 lat — urzędnik pobierze jego odciski palców.

Paszport dla dziecka od 13 do 17 lat

Wszystkie powyższe dane co dla dziecka do 5 lat. Dodatkowo dziecko musi być obecne podczas składania wniosku o paszport. Urzędnik pobierze jego odciski palców. Dziecko musi też podpisać się na wniosku o paszport.

Opłaty za wyrobienie paszportu dla dzieci powyżej 5 roku życia:

 • 70 zł,
 • 35 zł — jeśli wyrabiasz paszport dla dziecka z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).

Paszport dziecka – ważność

 • Paszport dla dziecka, które ma mniej niż 5 lat, jest ważny 5 lat,
 • Paszport  dla dziecka, które ma więcej niż 5 lat, jest ważny 10 lat.

Można zapłacić mniej jeśli wymienia się paszport dla dziecka przed upływem jego ważności z jednego z trzech poniższych powodów:

 • zmienił się wygląd dziecka,
 • zmieniły się dane dziecka, na przykład nazwisko,
 • w paszporcie dziecka nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy

Ważne!
W dokumentach paszportowych wydawanych osobom małoletnim, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza.

Sprawdź też: