PIT 2018 - Jakie ulgi od podatków nam przysługują?

 • Prorodzinna - 1112,04/ rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko
 • Składki zdrowotne - W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2018
 • Za pracę za granicą - Kwota podatku z zagranicy

 

PIT 2018 - Jakie odliczenia od dochodu nam przysługują?

 • IKZE (konto emerytalne) - wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 5 331,60 zł
 • Ulga na badanie i rozwój - 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi
 • Składki ZUS - W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2018
 • Zwrot nienależnych świadczeń - Kwota zwrotu łącznie z podatkiem
 • Ulga na leki - Koszt leków minus 100 zł za miesiąc
 • Ulga sprzęt rehabilitacyjny - W wysokości poniesionych wydatków
 • Ulga na samochód - 2 280,00 zł
 • Darowizny kościelne - 6% dochodu podatnika
 • Darowizny na organizacje społeczne - 6% dochodu podatnika
 • Krwiodawcy - 6% dochodu podatnika
 • Internet - 760,00 zł

Więcej informacji odnośnie rozliczeń PIT znajdziecie na stronie internetowej www.e-pity.pl