Wystarczy wcisnąć kombinację klawiszy by szybko wprowadzić zmiany w dokumencie lub przejść do pulpitu. Poniżej znajduje się zestawienie najczęściej stosowanych skrótów.

Skróty z klawiszem CTRL:
1. CTRL + C = kopiuj. Kopiuje zaznaczony plik lub tekst do schowka.
2. CTRL + V = wklej. Wkleja zawartość schowka we wskazane miejsce.
3. CTRL + X =wytnij. Usuwa zaznaczony plik lub tekst z lokalizacji i przenosi go do schowka.
4. CTRL + S = zapisz. Zapisuje aktualną wersję pliku, a jeżeli brak wcześniejszych wersji pyta dodatkowo o lokalizację i nazwę.
5. CTRL + P = drukuj. Wysyła plik do drukarki z pominięciem okna ustawień drukowania.
6. CTRL + A = zaznacz wszystko. Zaznacza całość (np. cały tekst w dokumencie).
7. CTRL + Z = cofnij. Anuluje ostatnie zmiany.
8. CTRL + Y = przywróć. Ponownie wykonuje cofnięte zmiany.
9. CTRL + F = znajdź. Otwiera okno wyszukiwarki systemu Windows.
10. CTRL + SHIFT = przełącz język. Zmienia klawiaturę (najczęściej z polskiej na angielską).
11. CTRL + <- lub -> - ułatwia poruszanie się w tekście (kursor przeskakuje co jeden wyraz, a nie co jedną literę).
12. CTRL + kółko myszki = lupa. Powiększa lub pomniejsza tekst.

Również do klawiszy funkcyjnych są przypisane konkretne skróty:
1. F1 - otwiera okno pomocy w aktualnie uruchomionym programie.
2. F2 - edytuje nazwę zaznaczonego pliku (można ją zmienić, zapisuje się enterem).
3. ALT + F4 - zamyka aktualnie otwarte okno.
4. F5 - odświeża stronę www w przeglądarce.
5. F10 - otwiera menu aplikacji, po którym można nawigować bez użycia myszki.
6. F11 - uruchamia tryb pełnoekranowy, czyli otwiera okno w maksymalnych rozmiarach.

Wiele osób wydaje się nie zauważać na klawiaturze klawisza Windows. A to szkoda, bo również i do niego przypisano kilka użytecznych skrótów ułatwiających poruszanie się po systemie operacyjnym:
1. Windows + L - blokuje konto użytkownika (do odblokowania będzie potrzebne hasło).
2. Windows + , - pozwala na podglądanie pulpitu (trzeba przytrzymać klawisze).
3. Windows + D - przełącza się na widok pulpitu.
4. Windows + SHIFT + M - otwiera wszystkie zminimalizowane okna.
5. Windows + CTRL + D - otwiera nowy pulpit.
6. Windows + CTRL + -> lub <- - przełącza między wieloma pulpitami.
7. Windows + E - uruchamia eksplorator Windows.
8. Windows + I - wywołuje okno ustawień Windows, podobnie jak kliknięcie prawym klawiszem myszy na wolnym polu. Użycie podkreślonej litery, zaznaczonej w nazwach czynności do wykonania, powoduje wykonanie tej czynności.
9. Windows + P - zmienia system wyświetlania, co ułatwia korzystanie z drugiego monitora lub rzutnika.
10. Windows + R - otwiera okno Uruchom.

W codziennej pracy przydatne będą również dwa inne skróty:

1.    ALT + TAB - powoduje szybkie przełączanie się między otwartymi oknami
2.    PRINTSCREEN (PNTSCRN) - kopiuje zawartość ekranu do schowka (można wkleić w programie graficznym lub w Wordzie korzystając z CTRL + V).

Chociaż początkowo trzeba wysilić pamięć by zapamiętać kombinacje klawiszy, to już po kilku dniach używanie skrótów wchodzi w krew i znacznie przyspiesza pracę na komputerze. Warto więc z nich korzystać na co dzień.

 

Zobacz również: