Forum współtworzą miejscy entuzjaści pszczół - Regent Warsaw Hotel, „Polska Ekologia”  – stowarzyszenie zajmujące się promocją żywności ekologicznej oraz edukacją konsumentów, Deutsche Bank – pierwszy bank w Polsce z własną pasieką na dachu, Pszczelarium.pl – Agnieszka i Kamil Bajowie, założyciele oraz opiekunowie stu uli w Warszawie, architekt Kinga Żurek z Kuryłowicz & Associates, pracowni architektonicznej kreującej przestrzeń w mieście przyjaźnie dla środowiska oraz lekarz, dr Arkadiusz Kapliński, wykorzystujący apiterapię w swojej praktyce zawodowej.


Idea 


W Warszawie znajduje się już kilkaset uli, a każdy z nich jest niezwykle ważny dla jakości naszego życia w mieście. Mało kto zdaje sobie sprawę, że dziś pszczoła to gatunek zagrożony, o który należy szczególnie dbać i go chronić. Mając pełną świadomość czerpania z natury warszawscy pszczelarze zdecydowali się na organizację 1. Forum Pszczelarzy Miejskich pod hasłem „Pszczoły w mieście – konieczność czy moda? „Zależy nam na podkreśleniu roli miejskich pszczelarzy w dbaniu o środowisko w mieście. Chcemy dotrzeć z ideą miejskiego pszczelarstwa do mieszkańców, władz miasta, mediów podkreślając rolę pszczół w każdym aspekcie życia człowieka.” – mówi Magdalena Jaworska, dyrektor ds. marketingu Regent Warsaw Hotel, gospodarz i inicjator spotkania.

Program  1. edycji Forum Pszczelarzy Miejskich

W poniedziałek, 20 marca w godzinach 10.00-13.00 organizatorzy Forum przygotowali dla publiczności krótkie wystąpienia najlepszych ekspertów z obszaru pszczelarstwa, ekologii, medycyny i architektury. Będą w nich mówić o historii pasiek w Warszawie, roli pszczół  w mieście, zaprezentują badania jakości miodu miejskiego oraz opowiedzą o znaczeniu miodu i produktów pszczelich dla zdrowia człowieka. 1. edycja Forum zostanie zakończona sesją pytań i odpowiedzi. Spotkanie  i dyskusję będzie  moderować dziennikarka Odeta Moro.

10.15-10.25    Pszczoły w Warszawie, czyli krótka historia pasieki w hotelu Regent Warsaw Hotel – Marek Barzyk, opiekun pasiek Regent Warsaw Hotel i Deutsche Bank Polska

W 2012 roku Regent Warsaw Hotel, jako pierwszy w Polsce i jedyny w tej części Europy umieścił na swoim dachu pasiekę. Tym samym wpisał się do grona europejskich obiektów, których misją jest troska o środowisko oraz działania na rzecz ochrony przyrody. Obecnie na dachu hotelu mieści się siedem uli zamieszkanych przez ok. 350 tys. pszczół, które produkują 300 litrów miodu rocznie. Miód Łazienki Gold podawany jest gościom do śniadania i wykorzystywany w menu restauracji Venti-tre. Co ciekawe, pomysł umieszczania pasiek w mieście nie jest współczesnym trendem. Najstarsze przykłady to pasieka założona w 1806 r. w  klasztorze w XII dzielnicy Paryża,  a  w nowszej historii, m.in. dach Opery Paryskiej – 1985 r., czy muzeum Grand Palais – 2009 r. W Londynie stowarzyszenia pszczelarskie podają, że w ostatnich latach podwoiła się liczba pasiek w tym mieście do ponad 3,5 mln pszczół. 


10.25-10.35    Ekologia i pszczoły –  zdrowie, moda czy snobizm – Prezes Paweł Krajmas i Maciej Bartoń, Stowarzyszenie Polska Ekologia Zakładanie własnych uli na dachach, w parkach, czy w przydomowym ogrodzie to działania obliczone na zwiększenie świadomości społecznej na temat roli pszczół w otaczającym nas świecie. Pszczoły zapylają  80% roślin jadalnych i w naturalny sposób, nie chemiczny, zwiększają plony o 40%. Gdy będzie więcej pszczół, tym mniej może być agrochemii. I ten edukacyjny element jest szczególnie cenny w propagowaniu wiedzy o roli „skrzydlatych przyjaciół”. 


10.35-10.45    Ekologiczna architektura w mieście – architekt Kinga Żurek, pracownia "Kuryłowicz & Associates"


10.45-11.00    Złote rekordy. O ilości i jakości miodu miejskiego, na przykładzie pasieki Deutsche Bank Polska – prezentacja: Jan Tenderenda, Artur Pasieczny, Deutsche Bank Polska; komentarz: Marek Barzyk
Miejscy pszczelarze spotykają się często z pytaniami o jakość i smak miejskich miodów. Dlatego opiekunowie pasieki Deutsche Bank, pierwszego banku, który w 2016 roku na dachu swojej siedziby postawił dwa ule, zdecydowali się zbadać próbki miodu pochodzące od swoich pszczół. Próbki zostały przebadane przez Laboratorium Zakładu Pszczelnictwa w Puławach. We wszystkich badanych próbkach zawartość metali ciężkich okazała się niższa od normy dopuszczalnej, a w części próbek zawartość metali ciężkich zbliżona jest do granicy mierzalności. Inną charakterystyczną cechą miodów miejskich jest podwyższona zawartość sacharozy. Badacze zbadali zawartość sacharozy w miodzie po miodobraniu – gdzie wynosiła 15,2 %, ten sam miód po okresie czterech miesięcy zawierał jedynie 1%. Jest to dowód na to, że miód jest produktem biologicznie „żywym”.


11.00-11.10    Blaski i cienie pszczelarstwa miejskiego – Kamil Baj, Pszczelarium.pl


Liczba uli w mieście wzrasta z roku na rok. Ekosystem i bioróżnorodność w stolicy wspierają pasieki na dachach biurowców, w parkach, obiektach użyteczności publicznej, na centrach handlowych, redakcjach wydawnictw. Pojawiają się pasieki edukacyjne, projekty promujące pszczelarstwo w szkołach czy przedszkolach. Obecnie w Warszawie jest już kilkaset uli. Zakładaniem pasiek i ich opieką w mieście zajmuje się m.in. małżeństwo Agnieszka i Kamil Bajowie z Pszczelarium.pl. W ramach projektu opiekują się setką uli w Warszawie, prowadzą także działalność edukacyjną oraz pokazują, że z zakładania pasiek i produkcji miodu można też się utrzymać. 


11.10-11.25    Zdrowotne właściwości miodu i produktów pszczelich w miejskim ekosystemie – dr Arkadiusz K. Kapliński
Miód to źródło unikalnych składników odżywczych, a jego systematyczne spożywanie może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia, jak również zapobiec rozwojowi wielu schorzeń. Jednak rola miodu nie ogranicza się tylko do spożywczego stosowania. Produkty pszczele, np. pierzga czy pyłek pszczeli wykorzystuje się również w prawie każdej dziedzinie medycyny konwencjonalnej (np. pediatria, ginekologia). Organizatorzy już teraz zapowiadają kontynuację imprezy i organizację II edycji Forum Pszczelarzy Miejskich. „Zainteresowanie wydarzeniem przekonało nas do cyklicznego spotykania się na kolejnych edycjach imprezy, podczas której można podyskutować o pszczelarstwie w mieście. Tematów oraz lokalnych wyzwań nie brakuje.” – wyjaśnia Magdalena Jaworska.