Reforma szkolnictwa 2017

Zgodnie z zapowiedziami minister edukacji wkrótce ruszy machina rozpoczynająca drugą reformę szkolnictwa. Pierwszy etap przewidziany jest już na 2017 rok. Zmiany mają wzmocnić system edukacji wczesnoszkolnej. Zapowiadana jest także likwidacja gimnazjum i powrót do czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub pięcioletniej szkoły zawodowej. Jak reforma szkolnictwa 2017 będzie wyglądała w praktyce?

Podstawówki i gimnazja - zmiany obejmą oba etapy edukacji

Minister edukacji zapowiedziała stopniową likwidację gimnazjum. W zamian nauka w szkole podstawowej ma trwać, tak jak to było kiedyś, 8 lat. Pierwsze cztery lata edukacji określane są jako "poziom podstawowy", zaś kolejne cztery jako "poziom gimnazjalny". Pomiędzy tymi dwoma etapami, w IV klasie uczniowie mają być stopniowo wprowadzani do nauki nowych przedmiotów. Kolejnym sposobem na złagodzenie etapu przejścia jest pozostawienie tego samego wychowawcy, który uczył dzieci w klasach I-III.

Shutterstock

Likwidacja gimnazjum i co potem?

Likwidacja gimnazjum oznacza wydłużenie kolejnego etapu edukacji, jakim będą czteroletnie licea oraz pięcioletnie technika. Szkoły zawodowe zostaną zastąpione przez dwustopniową szkołę branżową. Kiedy zmiany? Pierwsze z nich zostaną wprowadzone w roku szkolnym 2017/2018 i obejmą uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Reforma szkolnictwa w okresie przejściowym

Minister edukacji przewiduje trzyletni okres przejściowy. W tym czasie klasy VII będą znajdowały się w budynku gimnazjum lub w szkole podstawowej. Aż do 2019  roku nauka w liceum będzie prowadzona zgodnie ze stara podstawą programową. W kolejnym roku pojawią się w nich pierwsi absolwenci szkół powszechnych.

 

 

Co czeka Twoje dziecko w praktyce?

Jeśli sześcio- lub siedmiolatek idzie do 1 klasy od września 2016 roku, spędzi w szkole podstawowej 8 lat, a podczas 3 pierwszych będzie prowadzone nauczanie wczesnoszkolne. Gdy dziecko rozpocznie naukę w szkole powszechnej rok później, również skończy ośmioklasową szkołę, ale nauczanie wczesnoszkolne będzie trwało 4 lata. Reforma dotyczy też aktualnych uczniów. Obecni piątoklasiści są ostatnim rocznikiem, który skończy gimnazjum. Ich młodsi koledzy będą się uczyć w siódmej i ósmej klasie podstawówki, a potem w liceum lub szkole zawodowej z pominięciem gimnazjum.