• Lepsze wyniki w nauce matematyki osiągają uczniowie, którzy w trakcje zajęć mogą używać całego ciała – do takich wniosków doszli uczeni z Uniwersytetu w Kopenhadze.
  • Ruch wkomponowany w proces uczenia przekłada się na poprawę pamięci, lepszą koncentrację i większe zaangażowanie u dzieci.
  • Idea uczenia całym ciałem sprawdza się w skandynawskich szkołach, w Polsce podobne metody stosują miejsca oferujące edukacyjne zajęcia pozaszkolne.

Przestań się wiercić. Siedź spokojnie w ławce. Nie chodź po klasie, bo się niczego nie nauczysz. Takie uwagi to szkolna codzienność. W ten sposób nauczyciele próbują zachęcić dzieci do skupienia uwagi na tablicy i omawianych zadaniach. To jednak błąd. Badania przeprowadzone na pierwszoklasistach przez uczonych z Uniwersytetu w Kopenhadze dowodzą, że ruch wkomponowany w proces uczenia daje lepsze efekty od przyswajania nowej wiedzy siedząc w ławkach. Autorzy badań podkreślają, że dzieci uczyły się lepiej, jeśli przerabianiu kolejnych partii materiału z matematyki towarzyszyła naturalna dla najmłodszych aktywność fizyczna. Rozwiązywanie zadań z arytmetyki przychodziło dzieciom znacznie łatwiej, gdy używały siebie nawzajem do wykonywania działań, a geometrię szybciej opanowały budując figury z własnych ciał.

W teorii wszyscy wiemy, że ruch ma zbawienny wpływ na najmłodszych. Często jednak zapominamy, że oddziałuje on nietylko na sferę fizyczną dziecka. Zaspokojenie potrzeby aktywności ruchowej umożliwia, a nawet toruje drogę rozwojowi umysłowemu, społecznemu i emocjonalnemu dzieci – mówi Mikołaj Jędrzejkowski, prezes wywodzącej się ze Szwecji sieci Rodzinnych Centrów Rozrywki Loopy’s World.

Skandynawskie szkoły uczą całym ciałem

Do przeprowadzenia eksperymentu z aktywnymi lekcjami matematyki badaczy zainspirowała reforma systemu nauczania wprowadzona do duńskich szkół w 2014 r. Zakładała ona, że zajęcia ruchowe w trakcie lekcji przełożą się na lepsze przyswajanie wiedzy, motywację do nauki i samopoczucie dzieci. W Polsce takie podejście do nauki nie jest jeszcze powszechne, ale może się to zmienić za sprawą zyskujących na popularności aktywnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych poza budynkiem szkoły.

Aktywność fizyczna może wspierać przyswajanie wiedzy z każdej dzieciny nauki. Dla przykładu, na jednych z prowadzonych zajęć ruch łączymy z lekcją biologii i anatomii. Podczas aktywnych zabaw dzieci dowiadują się m.in. w jaki sposób czerwone krwinki transportują tlen i jak przekazywane są impulsy nerwowe w ludzkim ciele. Takie zajęcia spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem dzieci i nauczycieli, którzy przyznają, że przekazywana w ten sposób wiedza zapada w pamięć na długo – wyjaśnia Magda Łozicka, koordynator grup szkolnych w Loopy’s World.

Nauka to pestka, gdy mózg współpracuje z ciałem

Od dawna wiadomo, że wszelkie aktywności aerobowe – czyli niezbyt forsowne ćwiczenia, angażujące duże grupy mięśni całego ciała – poprawiają pamięć. Ma to związek ze stymulacją hipokampu, struktury mózgu odpowiedzialnej m.in. za uczenie się i procesy pamięci. Co więcej, aktywność podczas przyswajania wiedzy pomaga również poprawić koncentrację i sprawia, że dzieci są bardziej odporne na rozpraszające je bodźce. Uczenie się w ruchu oznacza wykorzystanie wszystkich zmysłów, a to przekłada się na większe zaangażowanie. Nic więc dziwnego, że lekcje, podczas których uczniowie wykonywali ćwiczenia, sprawiły, że dzieci miały lepsze wyniki w nauce.

Wydaje się, że w codziennym funkcjonowaniu szkoły przeznaczenie 20 minut lekcji na ćwiczenia fizyczne jest nierealne. Duńscy badacze dowiedli jednak, że ruch o niższej intensywności równie skutecznie poprawia wyniki w nauce. Wystarczy więc w trakcie przyswajania wiedzy pozwolić dzieciom na aktywną zabawę związaną z przerabianym tematem.


Wyniki badań opublikowano na łamach pisma „Frontiers of Human Neuroscience”, ich autorem jest profesor Jacob Wienecke z University of Copenhagen's Department of Nutrition, Exercise and Sports.