Radzi psycholog - Monika Sosnówka-Kułaj
improvementofskills.pl

Na przykład:
Jak pozwolić dziecku odreagować złość skoro wychowywano mnie zgodnie z zasadą "bądź grzeczny", a więc nie krzycz, nie płacz, nie dyskutuj, bądź cicho...
No właśnie, a przecież każda emocja jest ważna, każda spełnia inną funkcję.
Niesamowita odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, którzy wychowują swoje dzieci (Drogi Rodzicu, brawa dla Ciebie!)

Oto 15 zależnościach, które wynikają z relacji rodzic - dziecko

•    Dziecko, które czuje miłość i wsparcie łatwiej nawiązuje kontakty z rówieśnikami.
 
•    Dziecko, które zna podstawowe funkcje emocji łatwiej zrozumie siebie i innych.
 
•    Dziecko, które ma możliwość wyboru rozwija swoją twórczość.
 
•    Dziecko, które jest słuchane chętnie mówi.
 
•    Dziecko, które może popełniać błędy uczy się przez doświadczanie.
 
•    Dziecko, które czuje się ważne okazuje szacunek innym.
 
•    Dziecko, które przepraszasz uczy się wyrozumiałości i wybaczania.
 
•    Dziecko, które jest straszone, rozwija  w sobie poczucie lęku.
 
•    Dziecko, które ma odpowiednią przestrzeń samodzielnie zdobywa nowe umiejętności.
 
•    Dziecko, które jest karane za negatywne emocje czuje się nieważne.
 
•    Dziecko, które słyszy, że rodzic zawsze wie lepiej, ma niskie poczucie własnej wartości.
 
•    Dziecko, które czuje presje bycia naj, utożsamia swoją wartość ze swoimi osiągnięciami  i ma niestabilną samoocenę.
 
•    Dziecko, które obserwuje ciche dni rodziców poznaje sposób na (nie)rozwiązywanie konfliktów.
 
•    Dziecko, któremu nie jest poświęcana uwaga, zabiega o nią w sposób dowolny, byle skuteczny.
 
•    Dziecko, które wie, że w rodzinie przeżywany jest trudniejszy czas czuje się bezpieczniej niż dziecko, które widzi zdenerwowanie, ale słyszy, że wszystko jest w porządku.