Rozkład Tak Nie cieszy się popularnością na całym świecie, przy czym osoby zainteresowane wróżeniem w ten sposób mogą zarówno same powróżyć, jak i udać się do wróżki czy wróżbity, albo skorzystać z coraz liczniejszych ofert wróżb online. Jak powinien wyglądać rozkład tarota Tak Nie i jak interpretować wylosowane karty?

Tarot TAK NIE – jak postawić?

Tarot Tak Nie służy do zadawania konkretnych pytań w jakiejś trudnej, skomplikowanej sytuacji. Oczywiście, karty mogą też odpowiadać na proste pytania, jednak najczęściej zadaje się im pytanie w jakiejś ciężkiej chwili, gdy nie wiadomo jak postąpić i jaka decyzja będzie najlepsza. By uzyskać prawidłową odpowiedź należy najpierw dobrze skupić się na pytaniu - sformułować je tak, by karty mogły odpowiedzieć twierdząco lub przecząco. Koncentrując się na pytaniu wybiera się jedną kartę. Można je wcześniej rozłożyć pojedynczo lub w formie wachlarza. Dozwolone są zresztą różne rozkłady. Najważniejsze jest mocne skupienie się na pytaniu, a następnie wylosowanie jednej karty. 

Stawianie tarota Tak czy Nie nie musi się ograniczać do wylosowania jednej karty. Dozwolone są również interpretacje trzech wylosowanych kart, a nawet pięciu. Wróżyć można albo w zaciszu swojego domu, albo u profesjonalnej wróżki, albo korzystając z wróżenia online, gdzie również można zadać kartom pytanie Tak lub Nie. Tarot Tak Nie pozwala poznać odpowiedzi na pytania dość szybko. Można przystąpić do wróżenia z jednym, szczególnym pytaniem, które nas nurtuje. Można jednak również ułożyć całą listę pytań i zadawać je kartom kolejno.

Tarot TAK NIE – jak interpretować?

Tak Nie tarot daje szybkie, jednoznaczne odpowiedzi na zadane pytania. Powinny to być zatem pytania zamknięte, by możliwa była odpowiedź w sposób twierdzący lub przeczący. Wiadomo jednak, że każdy człowiek chciałby się dowiedzieć nieco więcej o swojej sytuacji, związanej z zadanym pytaniem. Każdego trapią jakieś wątpliwości - inaczej nie radziłby się kart. Wróżba tarota tak czy nie pozwala zapoznać się z większą liczbą szczegółów - im więcej kart, tym lepiej cała sytuacja będzie naświetlona. W swej podstawowej formie interpretuje się jedną kartę na podstawie tego czy jest w pozycji normalnej, czy też może jest odwrócona. Ta pierwsza pozycja odpowiada wynikowi "Tak", a ta druga odpowiedzi "Nie".

Jeśli ktoś pragnie dowiedzieć się więcej o całej sytuacji, powinien zapoznać się z tłumaczeniem wylosowanej karty - jej znaczeniem, gdy jest w pozycji prostej i odwróconej. Na przykład karta Rydwan odnosi się do siły woli, ambicji, podróży. Wskazuje, że przy odpowiednim wysiłku i dobrym rozplanowaniu, świetnej organizacji, dana osoba jest w stanie osiągnąć swój cel. Jeśli karta jest odwrócona, znaczenie jest odwrotne. Karta ta zapowiada nadejście wyjątkowego czasu - być może zmiany miejsca zamieszkania, zmiany pracy czy samochodu, ale również spotkania na swojej drodze tej właściwej osoby. Karta odwrócona zapowiada jednak niekorzystny obrót spraw, stagnację, odwołanie wyjazdu czy przesunięcie terminu przeprowadzki. Każda z kart ma przypisaną do siebie interpretację - także jeśli chodzi o osoby, na które wskazuje, miejsca czy zawody. 

W przypadku tarota Tak lub Nie losowanie więcej niż jednej karty oznacza, że można interpretować ich więcej - a zatem dużo lepiej zapoznać się z sytuacją. W takim przypadku jedna karta w pozycji prostej, a dwie w odwróconej wskazuje na odpowiedź "Najwyraźniej nie". Gdy wszystkie karty są odwrócone, odpowiedź brzmi "Nie". Gdy jedna karta jest odwrócona, a dwie w pozycji normalnej, odpowiedź brzmi "Najwyraźniej tak". Gdy wszystkie karty są w pozycji prostej, normalnej, odpowiedź brzmi "Zdecydowanie tak". Postaw tarota Tak Nie zawsze wtedy, gdy nie wiesz co zrobić w jakiejś sytuacji. Z pewnością pomoże podjąć korzystną decyzję lub ostrzeże przed niebezpieczeństwem!