Małe dzieci oceniają nas po wyglądzie 

To oczywiste, że dzieci tak jak dorośli oceniają innych po wyglądzie. Dotychczas sądziliśmy jednak, że robią to nieco starsze maluchy. Tymczasem według nowego badania, przeprowadzonego na Uniwersytecie Harvarda, szybki werdykt na temat nowo zobaczonych osób wydają nawet kilkulatki. 

W badaniu wzięło udział 99 dzieci w wieku od 3 do 11 lat. Maluchom pokazywano zdjęcia komputerowo wygenerowanych twarzy mężczyzn o subtelnie różnych wyrazach. Ich spojrzenia oraz ułożenie brwi i ust miały wskazywać na to, czy dana osoba jest godna zaufania czy niegodna zaufania, kompetentna czy niekompetentna oraz dominująca czy pokorna. 

Kiedy dzieci zostały poproszone o wskazanie, czy mężczyzna na zdjęciu jest miły, ponad 80% z nich jako miłe wskazywało osoby o twarzach przyporządkowanych pozytywnym cechom charakteru (ugodowość uznano za dobrą cechę charakteru). Tak dobry wynik dotyczył także dzieci w wieku zaledwie 3 lat. Z kolei wynik dla wyłącznie starszych dzieci wyniósł aż 97%.

Dzieci wiedzą, kto jest godny zaufania 

Wyniki stały się jeszcze ciekawsze, kiedy dzieci odpowiadały na bardziej szczegółowe pytania. W przypadku twarzy godnych zaufania i niegodnych zaufania, dzieci zapytano, czy mężczyzna na zdjęciu wie jak śpiewać wiele różnych piosenek lub potrafi rysować obrazy, które wyglądają jak prawdziwe

W przypadku do twarzy kompetentnych i niekompetentnych pytanie brzmiało czy mężczyzna na zdjęciu potrafi podnosić naprawdę ciężkie rzeczy.

Jeśli chodzi o twarze dominujące i pokorne dzieci odpowiadały na pytanie, czy mężczyzna na zdjęciu chętnie pomaga ludziom w potrzebie oraz czy lubi się dzielić

Przy każdym pytaniu większość dzieci udzielała odpowiedzi, której instynktownie udzieliłaby również większość dorosłych. Na przykład 75% dzieci skojarzyło twarze o kompetentnym wyrazie, jako należące do osób, które mogą podnosić ciężary oraz znają się na grach. 

W drugiej części badania wyrazy pokazywanych dzieciom twarzy zostały jeszcze bardziej złagodzone, tak aby trudniej było odgadnąć nastrój czy potencjalne cechy charakteru danej osoby. Co ciekawe – i w tym wypadku dzieci odpowiadały niemal tak samo. 

Kogo lubią dzieci? 

Nieco inna była za to trzecia część badania. Tym razem oprócz twarzy mężczyzn dzieci zobaczyły lubiane przez siebie przedmioty, takie jak ciastka czy zabawki. W tym wypadku twarzom przypisywano imiona i pytano: To jest Edgar, a to Martin. Gdybyś mógł dać prezent tylko jednej osobie, kto by to był?Prawie 70% z nich obdarowałabym osobę o wyrazie twarzy, wskazującym na to, że jest godna zaufania. Dla starszych dzieci wynik był wyższy i wyniósł 91%.

Wyniki badań jasno wskazują, że zdolność oceny innych wcale nie jest cechą wyłącznie wyuczoną, ale instynktowną, która wykształca się w nas zaraz po urodzeniu. Nawet bardzo małe dzieci są wnikliwe i dokładnie wiedzą, co i kogo lubią. Co więcej – szybko podejmują decyzje i bez trudności zgodnie z nimi postępują.