ENTJ - DyrektorDo tego typu zaliczają się osoby, którym ciężko przychodzi nawiązywanie dobrych relacji z innymi. Oczywiście dlatego, że dyrektorska bezpośredniość i krytycyzm stanowią utrudnienie w budowaniu więzi międzyludzkich. Osoby te są także bardzo niezależne i potrafią skutecznie onieśmielać innych.
Osoby, które wpasowują się w ten typ osobowości odnajdą się wyśmienicie na kierowniczych posadach. Mogą wyrastać na naturalnych liderów. Bardzo trafnie analizują i oceniają rzeczywistość. Są urodzonymi strategiami i mają zdolności organizacyjne. Osobowość ta jest rzadka, najczęściej posiadana jest przez mężczyzn.

ENTP - Innowartor

Osoby, które charakterologicznie wpisują się w ten typ osobowości, często okazują się kreatorami, współczesnymi wynalazcami. Ich głowy są pełne pomysłów, doszukują się wszędzie nowych rozwiązań i usprawnień. Z uporem i pasją dążą do realizacji kolejnych pomysłów. Bardzo wierzy w swoje możliwości, dlatego innowatorzy są bardzo pewni siebie. Z reguły ta osobowość przypisywana jest do płci męskiej.

INFJ - Mentor

Najrzadziej występujący wśród ludzi typ osobowości. Charakteryzuje najwyżej 1% całej populacji, najczęściej zaszczyt ten posiadają kobiety. Mentor potrafi być silny i zdecydowany, z “chłodną głową” podchodzić do życia. Z drugiej strony jednak jest także idealistą, wierzy w dobro i ludzką wrażliwość. Mentorzy starają się widzieć więcej od innych, być otwartymi i nikogo nie kategoryzować. Zawsze stara się zrozumieć drugą osobę. Inni zawsze dobrze czują się w jego towarzystwie - prawdziwy z niego słuchacz.

INPF - Idealista

Wnętrze człowieka, harmonia ze swoimi poglądami i wartościami - to są istotne elementy cenione przez typ osobowości idealisty. Prawdopodobnie typem tym charakteryzują się niepoprawni romantycy, osoby bardzo wrażliwe. Stres nie jest sprzymierzeńcem idealisty, krytyka z reguły jest przez niego źle odbierana. Cechuje go jednak duża empatia i chęć niesienia pomocy innym. Idealiści stanowią bardzo mały odsetek ludzi, najczęściej są to kobiety.

ISFJ - Opiekun

Bez wątpienia, opiekunowie przepełnieni są empatią. Są niesamowicie uwrażliwieni, troskliwi, uprzejmi. Zawsze pomocni i chętni do współpracy. Ich życiowymi celami jest pomoc i wsparcie innych. Pomaga im w tych zadaniach ich wrodzona cierpliwość oraz zapał do pracy. Z reguły osoby te są jednocześnie skromne i nie lubią poklasku. Unika konflikty oraz sam ich nie generuje. Zrozumienie i rozejm zawsze idą dla niego w parze, są najlepszym rozwiązaniem. Stara się zawsze być skupionym i uważnym, by zawsze zareagować, gdy potrzebna jest pomoc. Opiekunowie to z reguły kobiety, w te osobowość wpisuje się charakter około 10% ludzi.

ESFP - Prezenter

Osoby kwalifikujące się do tego typu osobowości są na pewno przepełnione energią i niepoprawnym optymizmem. Zawsze hołdują zmianą, nie lubią, gdy nic się nie dzieje, a w życie wkrada się powtarzalność i rutyna. Są spontanicznymi duszami. Ich wrodzona towarzyskość nie pozwala dobrze czuć się w odosobnieniu. Centrum uwagi to miejsce, w którym czuje się najlepiej. Osoby, które są prezenterami najczęściej odnajdują swoje miejsce w pracach związanych z byciem “na świeczniku”. Prezenterami okazuje się być do 15% całej populacji, częściej charakteryzująca płeć piękną.

ISFP - Artysta

Estetyka to hasło przewodnie każdego dnia przeżywanego przez artystyczną duszę. Najczęściej osoby te są także uzdolnione manualnie. Osoby z tym typem osobowości posiadają także wyjątkową umiejętność wizualizowania bogactwa uczuć i emocji, które do nich docierają. Starają się im także nigdy nie przeciwstawiać. Artyści stanowią zaledwie około 7% osób.

Zobacz również:

INTJ - Strateg

Strategowie najwyżej sobie cenią porządek w życiu. Ład to dla nich wartość nadrzędna. Ich zdolności analityczne połączone są z umiejętnościami planowania i kreowania swoich koncepcji. Strateg zawsze jest doskonale zorganizowany, w duecie z odpowiedzialnym podejściem, stanowi bardzo dobry materiał na cenionego pracownika. Osoby te często też z uporem wierzą w swój plan i przez to dominują swoim indywidualizmem. Przez to rodzą się także problemy strategów w komunikacji i dogadywaniem się z innymi. Ten typ osobowości charakteryzuje głównie mężczyzn.

ISTP - Praktyk

Zawsze wierny najbliższym i lojalny do bólu - przyjaciel idealny. W życiu ceni sobie sprawiedliwe podejście, dlatego stara nie kierować się emocjami. Osoby o praktycznym podejściu do życia często zatrudniane są na stanowiskach, które wymagają dużej samodzielności i niezależności. Logiczne myślenie i analiza to dla praktyka chleb powszedni. Nie przepada za dywagacjami i rozmyślaniem, zwłaszcza o tym, co może się zdarzyć. Przyszłość dopiero nadejdzie, nie trzeba jej przewidywać. Praktycy lubią wiedzieć “co i jak”, znać metody i schematy działania wszystkiego na ich drodze. Praktycy to niezbyt popularny typ osobowości.

ENFP - Entuzjasta

Kto inny, jak entuzjasta, potrafi tak wprowadzać dobrą energię do towarzystwa? Optymizm to jego drugie imię. Przyszłość zawsze jest dla niego lepsza i bardziej kolorowa. Centrum wszystkich wydarzeń to miejsce, gdzie najczęściej znajdziemy każdego entuzjastę. Nie usiedzi za długo w jednym punkcie. Osoby klasyfikujące się do entuzjastów cenią też sobie innych ludzi, mocne relacje międzyludzkie, poczucie wspólnoty i ciągłego wsparcia. Niestety, koncentracja nie jest mocną stroną żadnego entuzjasty, kreatywność natomiast towarzyszy mu przez całe życie! Te typy osobowości najczęściej cechują kobiety, to około 7% populacji.

ISTJ - Inspektor

Osoba idealnie wpisująca się w ten typ osobowości najczęściej jest raczej prywatna - cicha i nie epatująca emocjami. Jest zawsze niezawodna i lojalna w stosunku do drugiego człowieka. Inspektor to często “pracownik miesiąca” - jest doskonale zorganizowany, nie odpuści żadnego powierzonego mu obowiązku. Zmiana mu nie sprzyja, natomiast regulaminy i sztywne zasady - owszem. Lubi wiedzieć, co i jak ma robić. Nigdy przy tym nie zapominając o logice i głębokiej analizie w życiu. Inspektor to zazwyczaj mężczyzna, osobowość ta charakteryzuje około 8% wszystkich z nas. 


ESTP - Animator

Ruch, akcja - to woda na młyn dla każdego animatora. Jeśli ktoś wpadł na świetny, niesztampowy pomysł, pewnie wyszedł on z głowy nie kto innego, jak animatora. Potrafi jak nikt inny zjednać sobie innych do realizacji swoich idei. Ma jednak namiastkę logicznego i realnego myślenia, także daleko mu do nieodpowiedzialności. Ryzyko nie jest mu obce. Zmieniające się otoczenie nigdy go nie stresuje. Samotność to nie najlepsze rozwiązanie dla animatora, do szczęśliwego życia potrzebuje towarzystwa. Animatorzy stanowią, podobnie do Inspektorów, około 8% społeczeństwa.

ENFJ - Doradca

Każdy, kto wpisuje się w typ osobowości doradcy zawsze doceni relacje międzyludzkie. Takie osoby potrafią przyciągać innych swoją dobrocią i chęcią pomocy. Doradca zawsze stara się bowiem znaleźć rozwiązanie i wspomóc osobę w potrzebie. Niestety, czasem daje się nabrać i pozwala na wykorzystywanie się. Dobre umiejętności interpersonalne wspomagają doradców na stanowiskach liderów. Najczęściej w tym typie osobowości znajdują się kobiety.

INTP - Logik 

Osoby, które przyporządkowały się do tego typu osobowości nie powinny przebywać za długo z idealistami. Logika i spójne myślenie hasła, które są najważniejsze w ich życiu. Brak konsekwencji to najgorsze, z czym może się spotykać. Na szczęście, każdy logik stara się tolerować inne podejście do życia oraz pozostawać otwartym. Rzadko spotkamy logika, który kieruje się zasadami innych, lub wierzy w kogoś autorytet. Zawsze wybierze teorię, ponad praktykę, logicy są raczej myślicielami. Stanowią oni około 2,5% populacji, z reguły tym typem osobowości charakteryzują się mężczyźni. 


ESTJ - Administrator

Osoby wpisujący się w ten typ osobowości ponad wszystko kładą nacisk na ustanowione prawa i twarde fakty. Nie lubią, gdy ich praca nie przynosi widocznych efektów. Doskonała organizacja predestynuje administratorów na stanowiska kierownicze. Lenistwo to ich największy wróg, dlatego też stawiają sobie wysokie wymagania. Niestety, administratorzy potrafią być zbyt konkretni i bezpośredni, a przez to czasem nieczuli i nieświadomie krzywdzący uczucia innych. Ten typ osobowości jest całkiem popularny - stanowi około 11% wśród wszystkich ludzi, najczęściej wpisują się w niego mężczyźni. 


ESFJ - Adwokat

Drugi człowiek - to wartość bardzo istotna dla każdego adwokata. Potrafi być uprzejmy i empatyczny, dlatego dobrze komunikuje się z innymi. Ludzie mu ufają i dobrze czują się w jego towarzystwie. Niesprawiedliwość i złe traktowanie są bardzo napiętnowanie przez każdego w typie osobowości adwokata. Zawsze stara się znaleźć wyjście z sytuacji. Osoby, które cechują się tym typem osobowości często znajdują pracę w służbie publicznej, najczęściej związanej z ochroną zdrowia. Z reguły adwokatami są kobiety.

A Ty, którym typem osobowości jesteś? Zachęcamy do spróbowania określenia swojej osobowości - może okazać się to pomocne w planowaniu swojej ścieżki rozwoju!