Lepiej zapobiegać niż leczyć – to maksyma, która towarzyszy nam od czasów Hipokratesa. Niestety, nieszczęśliwe wypadki się zdarzają. Nawet najbardziej opiekuńczy rodzice nie mogą przewidzieć każdej, niefortunnej sytuacji. W takich chwilach finansowym oraz mentalnym wsparciem jest polisa NNW dla dziecka. Kiedy można ją wykupić i kogo dotyczy? Dowiedz się, jak zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych bez względu na okoliczności.

Kto może być objęty ubezpieczeniem NNW na dziecko?

Zakres obowiązywania ubezpieczenia NNW dla dziecka zależy przede wszystkim od decyzji rodzica lub prawnego opiekuna. Dlaczego? Ponieważ inne zasady panują w przypadku grupowej i indywidualnej polisy. Ubezpieczenie proponowane przez szkoły można wykupić wyłącznie we wrześniu. Obowiązuje zarówno w trakcie zajęć, jak i poza nimi. Często nie chroni jednak uczniów podczas wakacji oraz pobytu za granicą. Rzadko pokrywa koszty rehabilitacji. Nie każda ze szkół informuje rodziców o zakresie ubezpieczenia NNW dla dzieci. Warto jednak pamiętać, że opłacanie składek jest dobrowolne i żadna z placówek edukacyjnych nie może wymusić decyzji na opiekunach.

Warto wiedzieć:

Przystąpienie do grupowego ubezpieczenia NNW dziecka jest dobrowolne. Każdy rodzic lub prawny opiekun może zdecydować się na indywidualną polisę.

Grupowe polisy dotyczą dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz uczących się studentów. Jeśli chodzi o indywidualne oferty, warunki stawia sam ubezpieczyciel – zakres może być różny w zależności od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). W ofercie dostępnej w PKO BP NNW dziecka dostępne jest już od momentu narodzin.

Ubezpieczenie NNW dziecka a wiek

Ubezpieczenie NNW dla dziecka pomaga szczególnie w przypadku uszczerbku na zdrowiu, który może nastąpić w każdej chwili – nie wszystko da się przewidzieć. Wypadki są również powodowane przez osoby trzecie, na które tym bardziej nie mamy wpływu. Dlatego nie warto czekać z ubezpieczeniem najmłodszych członków rodziny. Przedszkola, szkoły czy też uczelnie proponują grupowe polisy, ale ich zakres nie zawsze jest wystarczający. NNW dla dzieci w ofercie PKO BP umożliwia ubezpieczenie od momentu narodzin do 20 roku życia. Obejmuje zatem maluchy chodzące do żłobka i przedszkola oraz uczniów szkół podstawowych, a także wyższych. Miesięczna składka wynosi 5 zł w przypadku pakietu podstawowego lub 9 zł w wersji rozszerzonej. Rodzic albo opiekun może złożyć wniosek w każdej chwili – umowy nie trzeba podpisywać na początku roku szkolnego. Polisa jest ważna rok, lecz można ją przedłużyć, jeśli spełnione zostaną przesłanki przewidziane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Etap edukacji a ubezpieczenie NNW dla dzieci

Ubezpieczenie NNW na dziecko obowiązuje w przypadku każdego etapu edukacji. Zarówno w przedszkolach, szkołach, jak i na uczelniach proponowane są grupowe polisy wypadkowe. Indywidualne oferty ubezpieczycieli mogą być różne. Niektóre działają do 26 roku życia w przypadku osób uczących się, a inne kończą się w chwili osiągnięcia pełnoletności. Nie ma jednoznacznej reguły. Każda z firm może proponować inny rodzaj pomocy i wsparcia, dlatego warto znaleźć taką ofertę, która w pełni odpowiadać będzie naszym oczekiwaniom. Dzięki temu będziesz mieć pewność, ze zdrowie najmłodszych członków rodziny będzie chronione 24/7.