Urlop macierzyński

Urlop macierzyński przysługuje kobiecie, w wymiarze do 20 tygodni (czas ten może zostać wydłużony, w zależności od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu). Kobieta może wykorzystać 6 tygodniu urlopu przed porodem. Po wykorzystaniu 14-ego tygodnia urlopu, matka może zrzec się go na korzyść ojca dziecka. W wyniku, czego kobieta wraca do pracy a mężczyźnie przysługuje 6 tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego.
Jednak do niedawna, urlop macierzyński, przysługiwał tylko osobom zatrudnionym na etacie i tym, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe. Ci rodzice, którym wcześniej, nie przysługiwał zasiłek rodzicielski, teraz przysługuje pomoc roczna, w wysokości 1 tys. zł. netto. Pieniądze mogą otrzymywać bezrobotni, studenci, rolnicy, czy osoby zatrudnione na umowę o dzieło.

Urlop rodzicielski

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, przysługuje nam urlop rodzicielski, w wymiarze 32 tygodni (34 tyg. w przypadku ciąży mnogiej). Urlop rodzicielski, przysługuje obojgu rodzicom i może być przez nich wykorzystany w tym samym czasie, wówczas okres jego trwania skraca się do 16 tyg. Aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, należy przedłożyć pracodawcy na piśmie stosowny wniosek, nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
W trakcie urlopu rodzicielskiego, pracownik może kontynuować pracę u pracodawcy, maksymalnie w wymiarze ½ etatu. Ma wówczas prawo do wynagrodzenia zgodnie z wymiarem etatu a długość jego urlopu rodzicielskiego wydłuża się do 64 tygodni (lub 68 tygodni w przypadku ciąży mnogiej).
Urlop rodzicielski można podzielić, na trzy lub cztery części. Jeśli nie wykorzystasz całości zaraz po urlopie macierzyńskim, możesz 16 tygodni, przesunąć na inny termin (aż do momentu ukończenia przez twoje dziecko 6 lat).

Ile pieniędzy dostanę na urlopie macierzyńskim?

Urlop rodzicielski jest płatny. Za pierwsze 6 tygodni matce należy się 100% podstawy zasiłku, za kolejne natomiast już tylko 60%. Jeśli kobieta zadeklaruje, że będzie korzystała z urlopu przez rok bez przerwy, otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 80% za cały czas przebywania na urlopie.