Przemoc nie powinna być akceptowana w społeczeństwie, szczególnie ta występująca w rodzinie. Statystyki pokazują, że oprawcami zazwyczaj są mężczyźni, a wśród ofiar przeważają kobiety i dzieci. Jednak warto pamiętać, że wielu przedstawicieli płci męskiej potępia stosowanie przemocy oraz staje w obronie pokrzywdzonych. Są opiekuńczy i reagują, gdy widzą, że ktoś jest w niebezpieczeństwie.

Jeśli znacie mężczyzn, którzy są obrońcami i przyjaciółmi, jakich szukamy, podziękujcie im zgłaszając ich do konkursu. To właśnie oni mogą otrzymać ważne "Wyróżnienie Białej Wstążki". Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” pragną, aby konkurs dotarł do wszystkich środowisk, a wybór kandydatów godnych nagrody był jak najtrafniejszy. Wierzymy, że w każdym środowisku znajdują się mężczyźni, którzy na to zasługują. Konkurs trwa do 24 listopada 2017 roku. W konkursie „Wyróżnienia Białej Wstążki”nagradzani będą mężczyźni w poszczególnych kategoriach:

1. Wymiar sprawiedliwości
2. Organy ścigania
3. Instytucje i organizacje pomocowe
4. Osoby publiczne
5. Instytucja publiczna
6. Pracodawca-sponsor
7. Osoba prywatna
8. Media

Zgłoszenia do konkursu można dokonać za pośrednictwem:

1. E-maila, wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2017 na adres:biala.wstazka@cpk.org.pl z dopiskiem „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2017 r.
2. Poprzez stronę internetową, wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony pod adresem www.bialawstazka.org oraz na stronach organizatorów.
3. Poczty tradycyjnej w formie pisemnej, zawierającej dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2017 na adres: Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok. 19, kod pocztowy 00-679.

Więcej szczegółów na http://bialawstazka.org – tam też znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji na temat Konkursu na stronach:
www.bialawstazka.orgwww.cpk.org.plwww.fpbb.pl