Święcenie pokarmów w tym roku przeniesie się do domów. Episkopat zachęca, aby święceniem pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym zajęła się głowa rodziny. Sprawdź jak możesz przygotować stół wielkanocny oraz co powinno znaleźć się w koszyczku.

Wielkanoc 2020: święcenie pokarmów krok po kroku

Błogosławieństwo pokarmów powinno odbyć się przed posiłkiem, a dokładniej przed śniadaniem wielkanocnym w niedzielę. Aby przeprowadzić błogosławieństwo, będziemy musieli przygotować świecę oraz Pismo Święte. Któryś z domowników powinien zapalić na stole świecę i wypowiedzieć słowa: "Chrystus zmartwychwstał. Alleluja”, a wszyscy powinni odpowiedzieć „Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja". Aby poświęcić pokarmy należy przeczytać jeden z fragmentów Pisma Świętego:

Tes 5, 16-18: „Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

Mt 6, 31ab.32b-33: „Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Potem prowadzący domowe nabożeństwo powinien odmówić modlitwę:

"Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków."

Wszyscy domownicy odpowiadają: Amen.

Na koniec modlitwa: "Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen."

Po tych słowach rodzina może przystąpić do śniadania wielkanocnego. Przy takim błogosławieństwu pokarmów nie trzeba używać wody święconej.