Wielkanoc nie może być przeniesiona na inny termin. Dlatego też oprawa najważniejszych chrześcijańskich świąt będzie okrojona do minimum tym bardziej, że zgodnie z rozporządzeniem do 11 kwietnia (Wielka Sobota) w nabożeństwach i mszach świętych udział może brać maksymalnie pięciu wiernych. Od 12 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) w kościołach będzie mogło modlić się 50 osób. Episkopat nakłania to pozostawania w domach i uczestniczenie w mszach oraz obrzędach za pośrednictwem mediów. Kongregacja zaleca, „aby w kościołach katedralnych i parafialnych, nawet bez fizycznego udziału wiernych, Biskup i proboszczowie mogli celebrować misteria liturgiczne Triduum Paschalnego, zawiadamiając wiernych o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się w modlitwę w swoich domach. W tym przypadku pomocne są relacje na żywo za pomocą komunikacji teleinformatycznej”. Jak będą wyglądały obrzędy Wielkanocne?

Wielkanoc 2020: Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek Msza św. Krzyżma odbędzie się tylko w obecności biskupa i jego najbliższych współpracowników. Zaleca się rezygnację z obrzędu umywania nóg. „Gest umycia nóg, już i tak fakultatywny, powinien być pominięty. Na zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej powinno się pominąć procesję, a Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum” – czytamy w dekrecie. Kościoły pozostaną otwarte, ale ze względu na wprowadzone ograniczenie w środku świątyni będą mogły przebywać tylko nieliczne grupki osób, modlących się przy Grobie Pańskim.

Wielkanoc 2020: Wielki Piątek

W Wielki Piątek biskup lub proboszcz mogą celebrować Mękę Pańską. „W modlitwie powszechnej Biskup diecezjalny powinien zadbać o ustanowienie szczególnej intencji za chorych, zmarłych, znajdujących się w sytuacji zagubienia” – dowiadujemy się z dekretu.

Wielkanoc 2020: Wielka Sobota

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaleciło, aby nie organizować publicznego święcenia pokarmów oraz całkowicie zrezygnować z pokropień w czasie Wigilii Paschalnej oraz Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. W czasie Wigilii Paschalnej, „przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje Liturgia Słowa. W czasie Liturgii chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne. Potem następuje Liturgia Eucharystyczna” – podaje Kongregacja.

Wielkanoc 2020: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Ze względu na brak publicznego święcenia pokarmów Biskupi zachęcają do błogosławienia pokarmów w rodzinach. Może to zrobić wierząca osoba w rodzinie tuż przed śniadaniem wielkanocnym.

Wielkanoc 2020: Komunia Święta

Okres w którym obowiązuje przykazanie, by „przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą", obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020). Możemy więc odłożyć w czasie przystąpienie do spowiedzi oraz Komunii Świętej. Wiernych zachęca się do przyjmowania Komunii na rękę po uprzednim użyciu płynu dezynfekującego. Jeżeli jednak część wiernych przyjmuje Komunię Świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby Komunii udzielali różni duchowni lub też by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę.