Zapis, że Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca ustalił sobór nicejski  w 325 r. n.e. Ruchomość tego święta związana jest z zapisem w Ewangelii św. Jana, według którego Jezus został ukrzyżowany w przeddzień Paschy. Święto to w kalendarzu hebrajski ustalone jest na 14 nisan, czyli 14 dnia pierwszego wiosennego miesiąca.  Wyliczenia astronomiczne wykazały, że w roku ukrzyżowania Chrystusa 14 nisan przypadło w piątek, 7 kwietnia.

W Kościele Zachodnim Katolickim Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca przypadającej po 21 marca. Oznacza to, że Niedziela Wielkanocna może wypaść najwcześniej 22 marca, a najpóźniej – 25 kwietnia. Daty pełni Księżyca zostały wyznaczone i zapisane w tabelach w czasie soboru nicejskiego w 325 roku.

 W ciągu długiej historii Kościoła próbowano ustalić stałą datę Wielkanocy. W 1913 roku przymierzał się tego papież Pius X. Większość biskupów była nawet do tego pomysłu przychylnie nastawiona, ale oprotestowała ten pomysł  Kongregacja Rytów ( Kongregacja ds. Obrzędów) twierdząc, że wprowadzenia stałej daty Wielkanocy grozi "naturalizacją wielkiego wydarzenia, jakim było zmartwychwstanie Chrystusa".

Sposób jak wyliczyć datę Wielkanocy według kalendarza gregoriańskiego (który obowiązuje w świecie zachodnim od 1583 roku), opracowało wielu naukowców,  m.in. niemiecki matematyk C. F. Gauss. Wyliczanie tej  daty może być świetnym pretekstem do rozmów z dziećmi o tym święcie, o obrządku kościelnych, zwyczajach obchodzonych w Polsce. To nie jest trudne – spróbujcie!  

Do wyliczeń potrzebne są nam dwie liczby A i B, wyznaczone przez sobór nicejski. W latach 1900- 2099 mają one stałe wartości, odpowiednio A = 24,  B= 5

A teraz wystarczy 6 kroków:

Krok 1. Rok 2019 dzielimy przez 19 i zapisujemy resztę a, czyli 2019:19= 106,  reszta  a=5

Krok 2. Rok 2019 dzielimy przez 4 i zapisujemy resztę b, czyli 2019:4= 504 reszta b=3

Krok 3. Rok 2019 dzielimy przez 7 i zapisujemy resztę c, czyli 2019:7= 288 reszta c=3

Krok 4. Resztę a mnożymy przez 19, dodajemy liczbę A, sumę dzielimy przez 30 i zapisujemy resztę d, czyli (5x19) + 24 =95+24=119,  119:30=3 reszta d=29

Krok 5. Dodajemy iloczyny 2b + 4c + 6d + liczba B=5  czyli (2x3) + (4x3) + (6x29) + 5 = 6 + 12 + 174 + 5 = 197; Uzyskaną sumę dzielimy przez 7 i zapisujemy resztę e, czyli 197:7=28, reszta e= 1.

Krok 6. Jeśli suma reszt d=29 i e=1   d+e jest mniejsza niż 10 wyliczamy datę Wielkanocy według wzoru d+e +22 (wtedy data wypada w marcu).

Jeśli suma reszt d i e jest większa niż 10, datę Wielkanocy wyliczamy tak: d+e  - 9 (wtedy data wypada w kwietniu).

W tym roku d+e =  29 + 1= 30, to więcej niż 10, więc  Wielkanoc wypada 30 -9 = 21 kwietnia.

Zaś w przyszłym roku Wielkanoc wypadnie  12 kwietnia.

Policzcie same. To łatwe! ;)