Zgodnie z zapowiedziami rządu, od lipca rodzice mogą dostawać 500+ na pierwsze dziecko. Nastąpi to jednak realnie nie w lipcu, lecz we wrześniu.

Co się zmieniło?

Od 1 sierpnia tego roku można składać wnioski również w formie papierowej. Do tej pory było to możliwe tylko elektronicznie. Pamiętajmy też o złożeniu wniosku „Wyprawka+” zwanym „300+”. Są to pieniądze do przeznaczenia na wyprawkę szkolną. Łącznie na pierwsze dziecko, do końca roku, rodzice mogą dostać nawet 3300 zł. Na tą sumę składa się sześć wypłat 500+ i jedna 300+. Aby ją dostać trzeba pilnować terminów.

Wniosek 500+ - o czym trzeba pamiętać?

Ważne jest, aby wniosek na pierwsze dziecko złożyć jak najszybciej. Rodzice, którzy złożą wniosek o "500+" do końca sierpnia (w wersji elektronicznej lub papierowej) otrzymają świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od lipca. W takim wypadku pieniądze mogą zostać wypłacone maksymalnie do końca września. Ważne, aby wniosek najpóźniej złożyć do końca września, bo tylko do tego miesiąca składki będą liczyć się od lipca. Jeżeli wniosek złożymy w sierpniu, wypłata może nastąpić najpóźniej do końca października i w przelewie będą składki za lipiec, sierpień, wrzesień i październik. Jeżeli złożymy wniosek 1 września, również otrzymamy świadczenie z wyrównaniem, ale później - maksymalnie do dnia 30 listopada. Dostaniemy wtedy środki za: lipiec, sierpień, wrzesień, październik i listopad.

Dlaczego tak ważne jest złożenie wniosku do końca września?

Jeżeli złożymy wniosek od 1 lipca do 30 września mamy gwarancję przyznania świadczenia wychowawczego i jego wypłatę w odpowiednim terminie z wyrównaniem. Złożenie wniosku już w październiku nie będzie gwarantowało wyrównania.
Wniosek złożony w październiku liczy się od października. Oznacza to, że pieniądze będą liczone od października, a wcześniejsze wypłaty przepadną. Podobnie to wygląda w listopadzie i grudniu i składki będą liczone od miesiąca w którym będzie złożony wniosek, bez uwzględnienia wcześniejszych miesięcy. Dlatego tak kluczowe jest złożenie wniosku maksymalnie do końca września. Pamiętaj: im później złożysz wniosek, tym później składki będą wypłacone.

Co z resztą dzieci?

Jeżeli jesteś rodzicem z dwójką lub większą liczbą dzieci i masz przyznane świadczenie wychowawcze ważne do 30 września 2019 roku, od 1 lipca możesz złożyć jeden, wspólny wniosek obejmujący wszystkie dzieci.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Wniosek 300+ - na czym polega?

To program obowiązujący od 1 sierpnia do 30 listopada. Jest coroczną okazją dla rodziców, aby dostać 300 zł na wyprawkę szkolną na każde dziecko od 1 klasy szkoły podstawowej. Podobnie jak na 500+, od 1 sierpnia istnieje możliwość składania wniosku również w formie papierowej. Jeżeli nie złożymy wniosku do końca listopada, pieniądze przepadną.

Jeśli wniosek 300+ złożymy w lipcu i sierpniu otrzymamy wyprawkę nie później niż 30 września.

Trzeba pamiętać, że jest to 300 zł netto, czyli na rękę. Nie ma tutaj żadnych podatków i składek. Nie ma przy tym programie żadnego kryterium dochodowego, wystarczy pamiętać o zgłoszeniu się.

Kto może dostać 300+?

Pieniądze z „Dobrego startu” będą przysługiwały uczniom do 18. roku życia. Dzieciom niepełnosprawnym „300+” przysługuje do ukończenia 24. roku życia. Ci, którzy rozpoczęli naukę przed skończeniem 18. roku życia i kontynuują ją na przykład w szkole zawodowej albo w technikum, mogą dostać pieniądze do ukończenia 20. roku życia.

Niestety na „Wyprawkę+” nie mogą liczyć studenci. W teorii w pierwszych latach, patrząc na ich wiek, załapują się na świadczenie. W praktyce są wykluczeni, ponieważ rozpoczynają studia po osiągnięciu 18. roku życia.

Gdzie można złożyć wniosek 500+ i 300+?

Wnioski można składać online – za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Składanie elektronicznych wniosków o 500 plus za pomocą bankowości elektronicznej oferuje prawie każdy bank w Polsce. Wystarczy na stronie swojego banku wyszukać zakładkę oznaczoną 500+.

Papierowe wnioski przyjmowane będą w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Istnieje również możliwość listownego dostarczenia dokumentu.