Według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dalsze ograniczanie handlu w niedzielę nie wpłynie negatywnie na ogólną sytuację w sektorze handlu detalicznego. Co więcej ministerialna analiza wskazuje, że pod kątem wyników sprzedaży rok 2018 był najlepszym okresem od prawie 10 lat. Dlaczego? 

Przyczyn tego należy upatrywać m.in. w rosnących dochodach Polaków, korzystnych zmianach rynku pracy, silnej gospodarce, a także korzystnych warunkach pogodowych. 

Zakaz handlu w niedzielę a zyski małych sklepów

Jeśli chodzi o wyniki sprzedażowe małych sklepów, to zdaniem ministerstwa jest jeszcze zbyt wcześnie, aby móc przedstawić obiektywne analizy na ten temat. Jednocześnie w raporcie podkreślono, że w liczba małych sklepów w Polsce i tak jest wyjątkowo duża:

Warto zarazem zauważyć, że obecnie nasycenie placówkami handlowymi w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie. Przykładowo w Polsce średnio na 10 tys. mieszkańców przypada 25 sklepów, gdy we Francji 2, a w Hiszpanii 11.  

Pewne jest natomiast, że zakaz handlu w niedziele zwiększył zyski sklepów na stacjach benzynowych. Lepsze wyniki sprzedażowe pozwoliły im na poszerzenie asortymentu i rozbudowę sieci placówek. Zdaniem Ministerstwa z uwagi na ograniczenie powierzchni sprzedażowej ta tendencja powinna jednak w kolejnych latach spowolnić.

Czy Polacy popierają zakaz handlu w niedzielę? 

Opinie wydana przez Ministerstwo jest odmienna od wyników badania przeprowadzonego na zamówienia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Z jego raportu wynika, że tylko 32% Polaków popiera wprowadzenie zakazu handlu we wszystkie niedziele. 

Krytyczny stosunek do całkowitego zakazu handlu ma też wielu ekspertów oraz przedsiębiorców, stąd debata medialna na ten temat była w ostatnich tygodniach bardzo gorąca. Wprowadzenie dwóch niedziel handlowych postulowało ostatnio między innymi zrzeszenie 500 właścicieli małych sklepów.  

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podkreśla, że dzięki zakazowi handlu w niedzielę "Polacy coraz częściej spędzają czas z rodziną oraz poświęcają go na rekreację". W raporcie zaznaczono jednak, że wpływ ograniczenia handlu na jakość życia Polaków musi jeszcze zostać poddany szczegółowej analizie.