Zasiłek rodziny: komu przysługuje

Rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu a również pełnoletniej osobie uczącej się, która już nie pozostaje na utrzymaniu rodziców. Są pewne okoliczności, które powodują, że nie dostaniemy zasiłku. Do takich okoliczności zaliczamy: związek małżeński dziecka lub osoby uczącej się, zamieszkanie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, członkowi rodzinny przysługuje zasiłek rodzinny w innym kraju.

Zasiłek rodziny: ile wynosi?

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. To znaczy:

  • do ukończenia 5 roku życia kwota zasiłku wynosi  95,00 zł
  • od 5 do 18 roku życia wysokość wypłaty to 124 zł.
  • pomiędzy 18 a 24 rokiem życia zasiłek rodzinny wynosi 135 zł.

Zasiłek rodzinny: zasady otrzymania

Świadczenie przysługuje jeżeli miesięczny dochód całej rodziny nie przekracza kwoty 674,00 zł w przeliczaniu na osobę. Kwota maksymalna na osobę wynosi 764 zł w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny: czas trwania

Do jakiego momentu przysługuje zasiłek rodzinny? Do momentu, kiedy dziecko ukończę 18 lat, naukę w szkole (ale nie dłużej, niż do 21 roku życia) albo do ukończenia 24 lat w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Zasiłek rodzinny: dokumenty

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie miasta ze względu na miejsce zamieszkania. Formularze wniosku SR-1 są na miejscu. We wniosku podajemy swoje imię, adres, numer PESEL i NIP, następnie wpisujemy dane dzieci, na które staramy się o zasiłek. Oprócz wniosku powinniśmy złożyć dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny: terminy

Wniosek na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia 2018 roku. W przypadku gdy wszystkie załączniki zostaną złożone szybko i poprawnie do 30 sierpnia, świadczenie otrzymamy do 30 listopada 2018 roku.  Natomiast jeżeli dokumenty zostaną złożone w innym okresie, to termin otrzymania świadczenia może uleć zmianie. Jeżeli wniosek został złożony w okresie późniejszym, czyli od 1 września do 31 października, wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia.

Zasiłek rodzinny: dodatki

Każdy, kto spełnia wymogi do otrzymania zasiłku rodzinnego, może starać się o 7 dodatków.

Zobacz również:

1.Dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Wynosi jednorazowo 1000 zł.

2. Dodatek z tytułu za opiekę nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego. Wynosi 400 zł przez 24 miesiące.

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywanie dziecka. Wynosi 193 zł na jedno dziecko (273 zł w przepadku dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności

4. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Wynosi 90 zł za dziecko w wieku do 5 lat i  110 zł od 5 roku życia),

5. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wynosi 100 zł rocznie na jedno dziecko.

6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Wynosi 69 zł w przypadku dojazdów z miejsca zamieszkania, gdzie znajduje się szkoła i 113 zł za dojazd do siedziby szkoły poza miejscem zamieszkania.

7. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wynosi 95 zł na trzecie i na następne dzieci.