Planowanie jest ograniczenie wymogu ustalenia alimentów przez osobę samotnie wychowującą dziecko do wniosków o 500 plus na pierwsze dziecko. Zmiany te mają być wprowadzone jeszcze w tym roku.

500+ - zmiana kryterium dochodowego

Obecnie próg dochodowy programu 500 plus wynosi 800 zł. Jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko – 1200 zł. W planach przewidywany jest wzrost kryterium dochodowego o ok. 100 zł.
Oznaczałoby to, że na pieniądze na pierwsze dziecko będą przyznawane w rodzinach o dochodzie nie przekraczającym 900 złotych netto na osobę. W przypadku dziecka niepełnosprawnego będzie to 1300 złotych netto.

Pensja minimalna z 2019 roku będzie brana pod uwagę dopiero w kolejnym okresie świadczeniowym, czyli od października 2020 roku do września 2021 roku. Co ważne, podwyżka płacy minimalnej od stycznia 2019 roku nie będzie miała wpływu na weryfikację już przyznanych świadczeń. Prawo do uzyskiwania świadczenia 500 plus na nowy okres było wyliczane na podstawie dochodu z 2017 roku.
Ministerstwo chce wprowadzić tę zmianę ze względu na spadek bezrobocia, oraz podwyższenie płacy minimalnej.

Ministerstwo planuje wprowadzenie większej ilości zmian w programie „Rodzina 500 plus”.

W projekcie zmian znajduję się więc:

  • ograniczenie obowiązku ustalania alimentów przez osobę samotnie wychowującą dziecko, do wniosków o 500+ na pierwsze dziecko.
  • podwyższenie kryterium dochodowego;
  • wprowadzenie szczególnego, trzymiesięcznego terminu na złożenie wniosku o 500+ w przypadku noworodka;
  • wprowadzenie szczególnych regulacji pozwalających zachować ciągłość świadczenia wychowawczego w przypadku śmierci rodzica, któremu przyznano świadczenie;